INFOSTRATEG

Grantodawca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Adresaci: konsorcja naukowe
Zakończenie naboru wniosków: 27 stycznia, 2022
Kwota dofinansowania: 18,4 mln zł na wszystkie projekty

Program INFOSTRATEG został przygotowany, by wspierać rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji (SI) poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Trzeci konkurs w ramach Programu ma na celu wybór wykonawców tzw. projektów zamawianych i obejmuje temat zgłoszony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.