INNOGLOBO

Grantodawca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Adresaci: konsorcja, organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę
Zakończenie naboru wniosków: 30 listopada, 2021
Kwota dofinansowania: 100% pokrycia kosztów prowadzonych badań
Więcej informacji: INNOGLOBO ma za zadanie umożliwić podmiotom z Polski nawiązanie współpracy badawczo-rozwojowej z partnerami zagranicznymi z państw, z którymi Polska utrzymuje stosunku dyplomatyczne. Oferowane jest pełne dofinansowanie badań z różnorodnych obszarów tematycznych, również tych niszowych.