Innovative SMEs – 5. Konkurs (Eurostars-3)

Grantodawca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Adresaci: Mikro/małe/średnie przedsiębiorstwa
Zakończenie naboru wniosków: 14 września, 2023
Kwota dofinansowania: Alokacja dla polskich podmiotów wynosi 1 950 000 EUR.

Celem konkursu jest wspieranie projektów realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące badania. W stosunku do innych programów Innovative SMEs wyróżnia konieczność wdrożenia rezultatów projektu w okresie dwóch lat od jego zakończenia. Partnerstwo realizowane w latach 2021-2027.
Dofinansowanie w konkursie uzyskać można na badania przemysłowe oraz prace rozwojowe. Ukierunkowanie projektów rynkowo jest wymaganiem konkursu, co oznacza, że projekty muszą przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel.

W konkursie ma ma ograniczeń tematycznych. Wnioski można składać przez formularz internetowy dostępny tutaj.