MAESTRO 15

Grantodawca: Narodowe Centrum Nauki
Adresaci: Wniosek w konkursie może złożyć każdy z podmiotów określonych w ustawie o Narodowym Centrum Nauki (NCN).
Zakończenie naboru wniosków: 15 września, 2023
Kwota dofinansowania: Budżet konkursu wynosi 20 mln zł.

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs MAESTRO 15 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców, które mają na celu realizację pionierskich badań naukowych, również interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

Finansowanie obejmuje wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej. Ponadto w konkursie można uzyskać środki na pokrycie inne kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Termin składania wniosków mija 15 września 2023 roku o godzinie 16:00.

Więcej informacji dostępne na stronie konkursu.