PRELUDIUM BIS 5

Grantodawca: Narodowe Centrum Nauki
Adresaci: Konkurs PRELUDIUM BIS 5 skierowany jest do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie.
Zakończenie naboru wniosków: 15 września, 2023
Kwota dofinansowania: Budżet konkursu wynosi 25 mln zł.

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs PRELUDIUM BIS 5, który skierowany jest do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Konkursu ma na celu wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich oraz finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich.

Finansowanie projektów PRELUDIUM BIS 5 wynosi maksymalnie 300 000 zł, koszty stypendium doktoranckiego oraz koszty pośrednie. W konkursie będą finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy.

Konkurs PRELUDIUM BIS 5 wspiera międzynarodową mobilność doktorantów, którzy są zobowiązani do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy, zagranicznego stażu badawczego, finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Elektroniczny nabór wniosków trwa do 15 września 2023 do godziny 16:00.

Ogłoszenie wyników nastąpi maksymalnie do 15 lutego 2024 r.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej.