Preludium Bis NAWA 3

Grantodawca: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Adresaci: Doktoranci
Zakończenie naboru wniosków: 10 grudnia, 2026
Kwota dofinansowania: Całkowita alokacja na nabór wynosi 4 120 000 zł.

Głównym celem Programu jest wspieranie międzynarodowej mobilności doktorantów poprzez umożliwienie im realizacji staży zagranicznych, związanych z uczestnictwem w projektach badawczych w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM BIS 3.

Staże zagraniczne umożliwią doktorantom zdobycie doświadczenia naukowego w europejskich i pozaeuropejskich ośrodkach akademickich lub badawczych oraz nawiązanie międzynarodowej współpracy naukowej. Będą to działania synergiczne wobec projektów PRELUDIUM BIS 3 Narodowego Centrum Nauki.

Program otwarty jest dla doktorantów ze wszystkich dziedzin naukowych, bez ograniczeń wiekowych wnioskodawcy. Nie zdefiniowano również ograniczeń co do krajów, w których zlokalizowane są ośrodki goszczące.

Wnioski należy składać za pośrednictwem strony internetowej i formularza elektronicznego.