Program Knight-Hennessy Scholars na Uniwersytecie Stanforda 2020

Grantodawca: Inne
Grantodawca: Stanford University
Adresaci: Studenci pierwszego stopnia, studenci drugiego stopnia, doktoranci
Zakończenie naboru wniosków: 14 października, 2020
Kwota dofinansowania: Pełne finansowanie stypendium, najmu i utrzymania,
Więcej informacji: Program Knight-Hennessy Scholars kultywuje różnorodną, interdyscyplinarną społeczność wschodzących liderów z całego świata. Pomaga im w podejmowaniu współpracy, wprowadzaniu innowacji oraz komunikacji, jednocześnie przygotowując ich do stawienia czoła złożonym wyzwaniom stojącym przed społeczeństwem.

Program Knight-Hennessy Scholars kultywuje różnorodną, interdyscyplinarną społeczność wschodzących liderów z całego świata. Pomaga im w podejmowaniu współpracy, wprowadzaniu innowacji oraz komunikacji, jednocześnie przygotowując ich do stawienia czoła złożonym wyzwaniom stojącym przed społeczeństwem. 

Każdego roku do 90 studentów osiągających wysokie wyniki, będących niezależnymi myślicielami, z silnymi cechami przywódczymi oraz wykazujących silne postawy społeczne, dołącza do różnorodnej grupy uczonych Knight-Hennessy.