Program stypendialny Deutsches Museum 2020/Program Scholar-in-Residence

Grantodawca: Inne
Grantodawca: Deutsches Museum München
Adresaci: Magistrzy i doktorzy - brak ograniczeń narodowościowych
Zakończenie naboru wniosków: 20 kwietnia, 2021
Kwota dofinansowania: Stypendia przed-doktoranckie: € 7,500 (6 miesięcy) / € 15,000 (cały rok). Doktoranci: € 15,000 (6 miesięcy) / € 30,000 (cały rok).
Więcej informacji: Dokumenty aplikacyjne: - Kompletny formularz zgłoszeniowy (plik PDF, 20 kB lub plik RTF 60 kB) - dostępny na stronie - życiorys - opis projektu (3 do 5 stron) - dwie poufne referencje (mogą być przesyłane bezpośrednio przez osoby udzielające referencji)

Deutsches Museum w Monachium oferuje: Program stypendialny ma charakter międzynarodowy i interdyscyplinarny. Deutsches Museum oferuje wiele możliwości dla innowacyjnych badań obejmujących metody naukowe i zmieniającą się kulturę technologii.

Kandydatów zachęca się do opierania swoich projektów na zbiorach Deutsches Museum oraz do ścisłej współpracy z personelem przy formułowaniu propozycji prac naukowych. Szczególnie mile widziane są projekty obejmujące innowacyjne podejście do pracy z muzealnymi artefaktami.

Na początku pobytu stypendyści zaprezentują swoje projekty badawcze, oczekuje się od nich również regularnego uczęszczania na poniedziałkowe kolokwia i warsztaty organizowane przez muzeum oraz Munich Centre.

Warunkiem do aplikacji jest umiejętność czytania w języku niemieckim (pasywna znajomość języka).