Stypendia Fundacji Canon na badania w Japonii 2020/21

Grantodawca: Inne
Grantodawca: Canon Foundation
Adresaci: Magistrzy i Doktorzy z wszystkich krajów europejskich (w tym Izrael, Turcja, kraje bałkańskie i bałtyckie).
Zakończenie naboru wniosków: 15 lutego, 2021
Kwota dofinansowania: od 22 500 do 27 500 euro rocznie
Więcej informacji: Czas trwania od 3 miesięcy do 12 miesięcy
Każdego roku Fundacja Canon przyznaje 15 prestiżowych stypendiów. Research Fellowship to program grantowy adresowany do wysoko wykwalifikowanych naukowców różnych specjalizacji z Europy oraz Japonii, którzy zainteresowani są prowadzeniem swoich badań w Japonii.

Wspieramy wszystkie dziedziny badań.

Stypendyści firmy Canon z Europy mogą swobodnie wybierać instytucje goszczące i gospodarze w Japonii. Tę samą swobodę mają japońscy Canon Fellows przybywający do Europy. O stypendia badawcze Canon Foundation można ubiegać się po osiągnięciu porozumienia w sprawie współpracy i planu badań między zaproszonym naukowcem a proponowaną instytucją goszczącą.

Wnioski mogą również składać członkowie organizacji handlowych, przemysłowych, rządowych lub zawodowych.

Wnioski mogą być składane przez osoby ze stopniem magistra lub stopniem naukowym doktora. Od momentu uzyskania jednego z nich, nie może minąć więcej niż 10 lat. Realizacja wnioskowanego projektu może się rozpocząć najwcześniej od 1 stycznia po roku złożenia wniosku.

Należy pamiętać, że pierwszeństwo mają kandydaci udający się do Europy i Japonii po raz pierwszy.

Wnioski należy składać za pośrednictwem internetowego formularza zgłoszeniowego.