Stypendia KUAS-E na studia inżynieryjne w Kyoto

Grantodawca: Inne
Grantodawca: Kyoto University of Advanced Science
Adresaci: Studenci pierwszego i drugiego stopnia oraz doktoranci
Zakończenie naboru wniosków: 30 października, 2020
Kwota dofinansowania: 1200000 JPY / rok
Więcej informacji: Wywiady online (dla studentów, którzy zostali poproszeni)-Połowa listopada 2020 r Opublikowane oferty i propozycje stypendiów- 4 grudnia 2020 r Termin ostatecznego przyjęcia oferty-25 grudnia 2020 r
Uniwersytet Nauki Zaawansowanej w Kyoto (Kyoto University of Advanced Science, KUAS) oferuje prestiżowe studia inżynieryjne.

Program realizowany jest w języku angielskim.

Działania inżynieryjne skupiające się na:
– tworzeniu pojazdów elektrycznych,
– dronach, robotach, maszynerii,
– rozwiązaniach silnikowych
– systemach wytwarzania energii i wiele innych.

Po zakończeniu stypendium, uczelnia chce wspomóc studentów w rozpoczęciu pracy w światowej sławy firmach i instytucjach w Japonii i nie tylko.

Do wyłonienia kandydatów na stypendium zostaną wzięte wszystkie dokumenty przekazane podczas rekrutacji na KUAS. Studenci zostaną poinformowani jednocześnie o wynikach rekrutacji oraz o wynikach procesu przyznawania stypendium.