Stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego dla zaawansowanych studentów i absolwentów studiów I stopnia

Grantodawca: Inne
Grantodawca: Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)
Adresaci: Studenci wszystkich kierunków studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich ze znajomością języka niemieckiego na poziomie co najmniej B1
Zakończenie naboru wniosków: 1 grudnia, 2020
Kwota dofinansowania: 950 EUR + ryczałt na podróż.
Więcej informacji: Czas trwania dd 3 do 4 tygodni w miesiącach wakacyjnych. Stypendium nie może zostać przedłużone.