Szybka Ścieżka Koronawirusy

Grantodawca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Adresaci: Konsorcja Naukowo-Przemysłowe (liderem przedsiębiorstwo)
Zakończenie naboru wniosków: 31 grudnia, 2020
Kwota dofinansowania: do 50 mln złotych - łączna pula 200 mln złotych
Więcej informacji: Efektem prac B+R jest opracowanie i przetestowanie innowacyjnego rozwiązania (produktu, technologii, usługi) możliwego do wdrożenia w obszarze diagnostyki, terapii i prewencji lub wsparcia funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego z korzyścią dla polskiego społeczeństwa.

W konkursie prowadzony jest nabór wniosków o dofinansowanie projektów, które obejmują prace B+R z zakresu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS CoV-2, jak również poprawy bezpieczeństwa biologicznego i ochrony społeczeństwa oraz wsparcia jego funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego