VII konkurs INFOSTRATEG na projekty zamawiane

Grantodawca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Adresaci: Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Polski: jednostki naukowe (samodzielnie realizujące projekt i wdrażające wyniki projektu), przedsiębiorstwa (samodzielnie realizujące projekt i wdrażające wyniki projektu), konsorcja (składające się z maksimum 3 podmiotów: samych jednostek naukowych, samych przedsiębiorstw, przedsiębiorstw i jednostek naukowych).
Zakończenie naboru wniosków: 15 września, 2023
Kwota dofinansowania: Maksymalna wysokość dofinansowania poszczególnych faz projektu wynosi: Faza I – 1,9 mln zł; Faza II – 2 mln zł; Faza III – 2 mln zł.

Głównym założeniem programu jest wsparcie rozwoju polskiego potencjału sztucznej inteligencji, poprzez stworzenie praktycznych rozwiązań, które wykorzystują sztuczną inteligencję i blockchain. VII konkurs ma na celu wybór wykonawców w ramach tematu zgłoszonego przez Główny Urząd Miar. 

Temat konkursu zgłoszony przez Główny Urząd Miar:

Wyznaczanie granic ośrodków o różnej gęstości w radiografii przemysłowej oraz w przemysłowej tomografii komputerowej dla celów precyzyjnego wyznaczania objętości.

Wnioski zgłaszać można za pomocą elektronicznych formularzy w systemie LSI.