Współpraca badawcza Polska (NCBR) – Korea Południowa (KETEP) 

Grantodawca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Adresaci: Wnioskodawca po stronie polskiej: Organizacje badawcze, Mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa, Grupy podmiotów.
Zakończenie naboru wniosków: 7 września, 2023
Kwota dofinansowania: Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 930 000 euro.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning (KETEP) bazując na porozumieniu o współpracy dwustronnej, ogłosiły pierwszy wspólny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe w dziedzinie energii jądrowej (nuclear power).

Dofinansowanie w konkursie można otrzymać na:

  • Organizacja badawcza na badania przemysłowe, prace rozwojowe,
  • Przedsiębiorca na badania przemysłowe, prace rozwojowe.

Wysokość dofinansowania zależna jest od prac przewidzianych w projekcie.

Wnioski składać można za pośrednictwem skrzynki pocztowej korea@ncbr.gov.pl lub poprzez platformę ePUAP na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP (/NCBiR/SkrytkaESP).