Współpraca polsko-turecka

Grantodawca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Adresaci: konsorcja złożone z przedsiębiorstw i naukowców
Zakończenie naboru wniosków: 12 stycznia, 2022
Kwota dofinansowania: 850 000 zł

Bilateralne konkursy polsko-tureckie prowadzone są w ramach współpracy naukowo-badawczej między Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) a Radą ds. Badań Naukowych i Technologicznych Turcji (TÜBİTAK). Ich celem jest wzmocnienie kontaktów oraz rozwój współpracy naukowo-badawczej i technologicznej obu krajów na zasadach równości i obopólnych korzyści w zakresie wspólnych obszarów tematycznych: ICT – technologie informacyjne i komunikacyjne; energia; zdrowie; żywność.; środowisko.