Harmonogram konkursów NCBR na rok 2022

Przedstawiony został harmonogram konkursów NCBR na rok 2022. Harmonogram podlega obecnie procesowi weryfikacji i zatwierdzenia przez nadzorujące NCBR ministerstwo. Wszelkie zmiany w harmonogramie będą publikowane na bieżąco.

HARMONOGRAM KONKURSÓW NCBR NA ROK 2022

Informacje i zdjęcie pochodzą ze strony NCBR.