II Edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej – Ethics by Design: responsible development of technology in the ESG ecosystem

Dnia 26.10.2023 odbędzie się druga edycja międzynarodowej konferencji naukowej pt.: Ethics by Design: responsible development of technology in the ESG ecosystem.

Organizatorem konferencji jest Sieć Badawcza Łukasiewicz, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle – ORGMASZ. Partnerami konferencji są: Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Etyki Technologii Instytutu Humanites.

Konferencja odbędzie się w języku angielskim, w formule on-line.

Konferencja swoim zakresem obejmować będzie między innymi obszary:

  • Środowiskowy: CleanTech – etyczne podejście do tworzenia zrównoważonych rozwiązań wodnoenergetycznych, Etyka zielonej i cyfrowej transformacji bliźniaczej.
  • Społeczny: Odniesienie się do znaczenia komponentu „S” w ESG Projektowanie i wdrażanie etyki w rozwiązaniach opartych o AI, podejście „ethics by design” w różnych branżach m.in. medyczne, finansowe, ubezpieczeniowe, HR. Projekt skoncentrowany na człowieku w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju.
  • Zarządzanie: Zarządzanie etyką i przywództwo w czasach niepewności, rozważanie podejścia „etyka od samego początku” w obszarach takich jak zarządzanie łańcuchem dostaw, struktura zarządzania i zaangażowanie czy projektowanie polityk Analizy ESG jako narzędzia do etycznego audytu AI, wkład AI w ESG.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej szczegółów na temat konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej.