II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki – Trójstyk – Ekonomia, Finanse, Zarządzanie.

Celem konferencji jest integracja środowisk związanych z naukami ekonomicznymi oraz nakreślenie wspólnych płaszczyzn do wymiany poglądów i doświadczeń. Z uwagi na jej główny cel, jakim jest rozwój i wsparcie badań, konferencja wpisuje się w strategię Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Konferencja obejmuje obrady plenarne i dyskusje tematyczne z udziałem zaproszonych gości. 

Ponadto, w ramach uczestnictwa, istnieje możliwość opublikowania artykułu w punktowanych czasopismach znajdujących się w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz jego prezentacji podczas konferencji. Wydarzeniu będzie towarzyszyć seminarium naukowe wspierające karierę młodych adeptów nauki. 

Konferencja skierowana jest głównie do doktorantów i młodych pracowników nauki,a jej głównym celem jest wymiana poglądów, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie własnych badań naukowych. Chcemy stworzyć młodym naukowcom możliwość do zaprezentowania swoich prac badawczych z zakresu dyscyplin naukowych: nauki o zarządzaniu i jakości oraz ekonomii i finansów.

Więcej informacji pod linkiem

a także na wydarzeniu na Facebook’u

Na konferencję można zgłosić się przez formularz zgłoszeniowy