II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona praw konsumenta imprez turystycznych”

Na konferencji zostaną podjęte tematy, które poruszone zostały w pierwszej edycji, a dodatkowo poszerzona będzie tematykę o wnioski de lege ferenda i przyszłość regulacji rynku imprez turystycznych. 

Konferencja ma na celu podjęcie wieloaspektowej dyskusji co do skuteczności obowiązujących regulacji, planowanym zmianom, największym mankamentom i brakom, bo te kwestie ulegają nieustannym zmianą w praktyce funkcjonowania branży organizatorów turystyki. 

Do udziału w konferencji Organizatorzy zaprosili jak zwykle zarówno przedstawicieli środowisk naukowych zajmujących się problematyką prawa turystycznego, praktyków prawa – adwokatów i radców prawnych na co dzień spotykających się ze stosowaniem prawa przez Sądy, ale także mających realny wgląd w relację „organizator – klient” na etapie reklamacyjnym, biegłych sądowych z dziedziny turystyki, rzeczników konsumentów, przedstawicieli Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przedstawicieli biznesu turystycznego, a także doktorantów i studentów zajmujących się tematyką tej dziedziny prawa.

Nabór abstraktów do dnia: 15.01.2023.

Konferencja odbędzie się w dniu: 21.02.2023.

Więcej informacji na stronie internetowej wydarzenia.