III KONFERENCJA NAUKOWA DOKTORANTÓW nt. Wybrane problemy badań bezpieczeństwa

Konferencja Naukowa Doktorantów nt. Wybrane problemy badań bezpieczeństwa, organizowana jest przez doktorantów Seminarium Doktorskiego w Dyscyplinie Nauki o Bezpieczeństwie oraz Katedrę Nauk o Bezpieczeństwie Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

KONFERENCJĘ UŚWIETNI:

Wystąpienie Dyrektora Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Kaliskiej im. Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu prof. dr hab. inż. Jarosława Wołejszo,  który wygłosi wykład pt. „Prakseologia w naukach o bezpieczeństwie” oraz wystąpienie dr Moniki Gabrieli Bartoszewicz, PhD Associate Professor in Societal Security and Safety The Artctis Uniwersity of Norway, zatytułowane „Weaponization of migration”.

CEL KONFERENCJI:

Celem konferencji jest stworzenie płaszczyzny integracji środowisk doktoranckich umożliwiającej współpracę, wymianę poglądów i doświadczeń, a także przedstawienie wyników własnych badań doktorantów, prowadzonych w dyscyplinie naukowej nauki o bezpieczeństwie.

PROBLEMATYKA KONFERENCJI:

Na początku trzeciej dekady XXI środowisko bezpieczeństwa na poziomie krajowym, regionalnym i globalnym staje się coraz bardziej nieprzewidywalne i niestabilne. Pandemia koronawirusa SARS-COv-2, konflikty militarne, katastrofy związane ze zmianami klimatu, kryzysy migracyjne, narastająca rywalizacja mocarstw, światowy kryzys gospodarczy oraz walka informacyjna w cyberprzestrzeni, powodują rozchwianie fundamentów globalnego i europejskiego ładu pozimnowojennego i uderzają w jedną z najcenniejszych dla ludzkości wartości. W świetle tych wyzwań i zagrożeń stajemy przed koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa coraz liczniejszym rzeszom ludzi na płaszczyźnie militarnej, ekonomicznej, społecznej, zdrowotnej, cybernetycznej i wielu innych.

Organizatorzy konferencji zachęcają do pochylenia się nad obszarami badawczymi takimi jak:

  • bezpieczeństwo międzynarodowe i narodowe;
  • bezpieczeństwo wewnętrzne;
  • zarządzanie kryzysowe;
  • bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo;
  • bezpieczeństwo społeczne i ekonomiczne;
  • bezpieczeństwo ekologiczne, żywnościowe i zdrowotne

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Akademii WSB.