III Konferencja Naukowa “Dziedzictwo rzemiosła artystycznego – tradycyjne techniki oraz nowoczesna konserwacja i restauracja”

III Konferencja Naukowa “Dziedzictwo Rzemiosła Artystycznego – tradycyjne techniki oraz nowoczesna konserwacja i restauracja” odbędzie się 16 listopada 2023 roku, w Katedrze Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby, na UMK w Toruniu.

Głównym celem konferencji jest wymiana doświadczeń w tematyce problematyki badawczej i konserwatorskiej zabytków rzemiosła artystycznego wykonanych z użyciem takich materiałów jak: drewno, szkło, ceramika, kość słoniowa, szylkret, masa perłowa, laka czy metal.

Konferencja swoim zakresem obejmować będzie techniki wykonania oraz zdobienia przedmiotów rzemiosła artystycznego, metodykę badań, przyczyny niszczenia obiektów zabytkowych oraz sposoby ich konserwacji, przechowywania i ekspozycji.

Konferencja adresowana jest do osób zajmujących się badaniami materiałoznawczymi, historią technik rzemieślniczych, konserwatorów zabytków oraz pracowników muzeów.

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa oraz warsztaty.

Termin rejestracji na konferencję mija 15 września 2023.

Więcej informacji oraz pełen harmonogram znajdą Państwo na stronie internetowej wydarzenia.