III Kongres Nauki – nie może was tam zabraknąć

Serdecznie zapraszamy do udziału w III Kongresie Młodej Nauki organizowanym przez Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej Uniwersytetu Gdańskiego w dniach 6-8 lipca 2023 roku na Uniwersytecie Gdańskim.

Wyżej wymienione wydarzenie jest międzynarodową i multidyscyplinarną konferencją naukową. Podczas zbliżającej się – już trzeciej edycji Kongresu – w kilkudziesięciu panelach kilkuset młodych naukowców będzie mogło zaprezentować wyniki swoich badań, przedyskutować swoje tezy oraz nawiązać kontakty naukowe. Tematyka wystąpień w ramach konferencji nie będzie ograniczona, przewidziane są wystąpienia z zakresu nauk ścisłych, eksperymentalnych, humanistycznych, społecznych i innych. O wysoką jakość prezentacji dbać będą przedstawiciele gdańskich uczelni tworzący komitet naukowy pod przewodnictwem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Gdańskiego Profesora Piotra Stepnowskiego. 

www.kongresmlodejnauki.pl

Biuro Kongresu Młodej Nauki 

Uniwersytet Gdański 

ul. Jana Bażyńskiego 4,  

pok. S457,

80-309 Gdańsk 

mail: kongresmlodejnauki@ug.edu.pl 

tel. 725 992 266