III Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Prawo własności intelektualnej”

Towarzystwo Naukowe Novum Organum zaprasza do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Prawo własności intelektualnej”, która odbędzie się dnia 13 sierpnia 2023 r. o godzinie 10:00 w formie zdalnej za pośrednictwem platformy Google Meet.

Konferencja swoim zakres obejmie zagadnienia prawne, kwestie historyczne, społeczne, kulturowe, polityczne, ekonomiczne etc., aby maksymalnie oddać złożoność problematyki.

Celem planowej konferencji jest przede wszystkim poszerzenie wiedzy z wybranej dziedziny i merytoryczna dyskusja. 

Nasze zaproszenie do wygłoszenia prelekcji i uczestnictwa biernego kierujemy do doktorantów i studentów ze wszystkich ośrodków akademickich w Polsce, zainteresowanych szeroko pojętą tematyką konferencji.

Więcej informacji na temat konferencji znajdą Państwo w wydarzeniu na platformie Facebook.