III Siedleckie Forum Doktorantów

III Siedleckie Forum Doktorantów odbędzie się w formie hybrydowej w dniu 5 września 2023 roku.

Głównym założeniem III Siedleckiego Forum Doktorantów jest wymiana poglądów, doświadczeń i wiedzy naukowej w gronie doktorantów z różnych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz integracja społeczności doktorantów. Wydarzenie jest okazją do zaprezentowania dotychczasowych wyników badań doktorantów oraz postępów w realizacji prac doktorskich.

Wydarzenie jest kierowane do doktorantów kształcących się i realizujących badania naukowe w poniższych dyscyplinach naukowych

  • nauki o bezpieczeństwie,
  • nauki biologiczne,
  • nauki chemiczne,
  • nauki o zdrowiu,
  • historia,
  • pedagogika,
  • literaturoznawstwo,
  • rolnictwo i ogrodnictwo,
  • zootechnika i rybactwo.

Forum organizowane jest w formie hybrydowej: stacjonarnie w gmachu Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (ul. Żytnia 39) oraz zdalnie za pośrednictwem platformy Google Meets.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Osoby chętne do wzięcia udziału w konferencji powinny zarejestrować się do 30 czerwca 2023 za pośrednictwem formularza dostępnego pod linkiem. Dodatkowo należy przesłać abstrakt przygotowanego wystąpienia na adres forumdok.siedlce@uph.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia znajdą Państwo na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej UPH w Siedlcach.

Wymagania edytorskie dotyczące abstraktów wystąpień dostępne tutaj.