Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista Biolog/Chemik (stanowisko techniczne w możliwością realizacji pracy doktorskiej).

Nasz Partner Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista Biolog/Chemik (stanowisko techniczne w możliwością realizacji pracy doktorskiej) w dynamicznie rozwijającym się Zakładzie Biologii Molekularnej i Systemowej. Proponujemy pracę w ramach dwóch innowacyjnych i interdyscyplinarnych projektów naukowych, z zakresu zarówno badań podstawowych jak i aplikacyjnych. Dajemy doskonałe możliwości rozwoju naukowego oraz zdobycia doświadczenia w pracy z najnowszymi technologiami. Miesięczne wynagrodzenie brutto: 4900 PLN
Termin nadsyłania ofert: 22.08.2021Więcej informacji: https://portal.ibch.poznan.pl/mediaLibrary/konkursy/2021/Konkurs_2021_012_na_pracownika_technicznego_PL.pdf