International Conference on Chemical and Behavioral Addictions

Zapraszamy do udziału w interdyscyplinarnej konferencji International Conference on Chemical and Behavioral Addictions, która odbędzie się w Poznaniu w dniach 9-11 marca 2023. Konferencja organizowana przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Uzależnienia stanowią ogromny obszar badań dla badaczy z wielu dyscyplin. Tematyka konferencji koncentruje się wokół uzależnień i obejmuje zarówno dziedzinę nauki podstawowej (biologia molekularna, biochemia, neurobiologia, toksykologia, epidemiologia) jak i stosowanej (psychiatria, toksykologia kliniczna), a także działania związane z realizacją programów profilaktycznych i terapeutycznych (w zakresie farmakoterapii i psychoterapii). Konferencja ma zatem charakter interdyscyplinarny. Część sesji odbędzie się w języku angielskim, część sesji w języku polskim.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej wydarzenia.