IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki – Trójstyk – Ekonomia, Finanse, Zarządzanie

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach serdecznie zaprasza
do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Doktorantów i Młodych Pracowników
Nauki – Trójstyk – Ekonomia, Finanse, Zarządzanie. Konferencja odbędzie się w dniach 18-
19 maja 2023 roku
w formie online, z wykorzystaniem platformy Google Meet.
Celem konferencji Trójstyk jest stworzenie przestrzeni do wymiany idei, opinii, doświadczeń i
badań naukowych, które umożliwią wytyczenie wspólnego obszaru dla prowadzenia
szerokich, interdyscyplinarnych dyskusji. Mamy nadzieję, że konferencja pozwoli na
integrację przedstawicieli dyscyplin nauk o zarządzaniu i jakości oraz ekonomii i finansów.
Konferencja Trójstyk obejmuje obrady plenarne oraz dyskusje tematyczne z udziałem
zaproszonych gości. Co więcej, charakter wydarzenia pomoże uczestnikom nawiązać
współpracę naukową z przedstawicielami Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz
innych ośrodków badawczych.
Konferencja skierowana jest przede wszystkim do doktorantów i młodych pracowników
nauki, których zachęcamy do wymiany poglądów oraz dzielenia się wiedzą w zakresie
własnych badań naukowych. Zachęcamy do zaprezentowania prac badawczych z dyscyplin
naukowych: nauki o zarządzaniu i jakości oraz ekonomii i finansów.
W tym roku zapraszamy również do zgłoszenia posteru oraz udział w konkursie na najlepszy
poster. Ponadto istnieje możliwość opublikowania artykułu w punktowanych czasopismach
znajdujących się w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Pragniemy, aby planowane wydarzenie było okazją do prowadzenia dyskusji nad
problemami naukowymi związanymi z naukami ekonomicznymi, finansami i naukami o
zarządzaniu i jakości w przyjemnej atmosferze.
Udział w konferencji jest darmowy.
Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową.