IX Konferencja Naukowa pt. ,,KOBIETA Z CUKRZYCĄ”

Zespół Kliniki Rozrodczości Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Oddział Wielkopolski Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz Stowarzyszenie na Rzecz Postępu w Medycynie Rozrodu Człowieka zapraszają do wzięcia udziału w IX Konferencji Naukowej w dniach 4 i 5 listopada 2022 roku pt. ,,KOBIETA Z CUKRZYCĄ”.

Szanowni Państwo,

Niepewna sytuacja epidemiologiczna powoduje, że kolejną, IX już edycję naszej konferencji, planujemy ponownie zorganizować w wersji on-line, mając nadzieję na udział wykładowców w studiu, aby wszelkie dyskusje z Państwem poprowadzić na żywo.

Pierwszy blok konferencji odbędzie się w piątek, 04 listopada w godzinach popołudniowych, drugi w sobotę, 05 listopada w godzinach dopołudniowych. 
Wykładowcami w tegorocznym spotkaniu będą, jak co roku uznani specjaliści zajmujący się problemami kobiet z cukrzycą.

Opieka nad pacjentkami z cukrzycą, jak i sposoby jej leczenia ulegają nieustannej modyfikacji i doskonaleniu, ale nadal pozostaje hiperglikemia, jako czynnik uszkadzający w przypadku niedostatecznego leczenia, jak i nieumiejętnego stosowania tych nowych metod terapii, prowadząc do szeregu powikłań u pacjentek, ale również u ich potomstwa, z których najbardziej tragiczne są niestety ciągle wady rozwojowe.

Stąd wydaje nam się, że ciągłe przypominanie zasad prowadzenia pacjentek z cukrzycą od samego początku trwania choroby, zasady odpowiedniego leczenia dietetycznego, dobór odpowiednich terapii i sposobu ich zastosowania powinny Państwa zainteresować. Planujemy również zorganizowanie części warsztatowej poświęconej szkoleniu w zakresie wykorzystania systemów ciągłego monitorowania glikemii.

Cukrzycy towarzyszy coraz częściej otyłość i dlatego zagadnieniom związanym z tym powikłaniem u kobiet chcielibyśmy również poświęcić uwagę w czasie konferencji, Jak zawsze przedstawimy Państwu też ciekawe i trudne przypadki, z jakimi spotkaliśmy się w naszej praktyce lekarskiej.

Mam nadzieję, że i tym razem tematyka naszego spotkania będzie dla Państwa impulsem do zgłębiania wiedzy w zakresie diagnostyki i leczenia wymienionych zaburzeń, jak również da szansę na jeszcze lepsze zrozumienie, jakie konsekwencje dla kobiety, a w czasie ciąży dla matki i płodu niesie nieprawidłowo leczona cukrzyca. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w IX już konferencji.

Informacje na stronie.