IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów – Patronat Honorowy

Doktorantki i Doktoranci,

informujemy, że objęliśmy patronatem honorowym IX Ogólnopolską Konferencję Naukową Doktorantów, która odbędzie się w dniach 13-14 maja 2022 r. w Akademii WSB

Wykład inauguracyjny pt.: „Wyzwania i praktyki badań behawioralnych czynników 
w zarządzaniu strategicznym”
 poprowadzi prof. dr hab. Wojciech Czakon.

Następnie prof. dr hab. Łukasz Sułkowski wygłosi wykład pt.: “Metodologia i metodyka badań w zarządzaniu”.

W ramach IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Doktorantów odbędą się m.in. następujące warsztaty:

  • Jak zaplanować proces badawczy?
  • Prowadzenie badań w naukach o zarządzaniu
  • Publikowanie tekstów naukowych
  • Metodologia i metody badawcze w naukach społecznych pod kątem prac z zakresu procesów zarządzania
  • Triangulacja metod badawczych
  • Budowanie marki osobistej naukowca
  • Jak zaplanować i przeprowadzić przegląd literatury?

Spotkania poprowadzą m.in: prof. dr hab. Wojciech Dyduch, prof. dr hab. Mieczysław Morawski, dr hab. Łukasz Wróblewski, prof. AWSB, dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW, dr hab. Magdalena Sobocińska, prof. UEW, dr hab. Magdalena Szpunar, prof. UŚ, dr hab. Regina Lenart-Gansiniec, prof. UJ

ZAPISZ SIĘ: https://bit.ly/3KjsHDeSZCZEGÓŁYhttps://bit.ly/36PE5Iw