Jak przygotować się do oceny śródokresowej? – szkolenie na portalu eDoktorant

Rozpoczynamy cykl szkoleń związanych z realizacją projektu pn. eDoktorant 2.0. W ramach pierwszego szkolenia, wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, przedstawione zostaną zagadnienia związane z przygotowanie do oceny śródokresowej. Szkolenie odbędzie się 11 października 2021 roku w godzinach 16:00 – 18:00.

Szkolenie ma na celu przedstawienie podstawowych zagadnień dotyczących oceny śródokresowej (jej przebiegu, przedmiotu, skutków), a także przygotowania się do niej przez doktorantów kształcących się w szkołach doktorskich. Szkolenie przeprowadzane zostanie w oparciu o przepisy ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Prowadzący: dr Łukasz Kierznowski – prawnik, pracownik badawczo-dydaktyczny Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, ekspert w zakresie prawa szkolnictwa wyższego i nauki, szef Kancelarii Prawa Edukacyjnego wyspecjalizowanej w obsłudze prawnej podmiotów sektora akademickiego. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i ekspertyz z tego obszaru, trzykrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe, ekspert ds. prawnych Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego. Obecnie członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w przeszłości m.in. członek zespołu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zapisy dostępne w zakładce “Szkolenia”.

Szkolenia odbędą się w ramach projektu eDoktorant 2.0, który finansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach zadania publicznego „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego” w 2021 r.