Jak publikują prawnicy?

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) postanowił sprawdzić, jak publikują polscy prawnicy zatrudnieni w krajowych jednostkach naukowych. To właśnie OPI PIB opracował aplikację SEDN, która posłużyła do trwającej ewaluacji dorobku naukowego. Eksperci instytutu przeanalizowali wyniki ostatniej, zakończonej ewaluacji, z której wynika, że naukowcy z dziedziny nauk prawnych opublikowali 13785 artykułów w czasopismach naukowych oraz 2366 monografii, które zostały sprawozdane całościowo, a także 8952 rozdziały opublikowane w 2650 monografiach. Szczegółowe informacje na ten temat przedstawiono w najnowszym odcinku Akademii OPI PIB.

Dane z aplikacji SEDN są znakomitym materiałem do prowadzenia różnego rodzaju analiz statystycznych, z których można wyciągnąć pewne wnioski na temat polskiej nauki, czy to całościowo, czy też w poszczególnych dziedzinach lub dyscyplinach naukowych. Na podstawie tych danych można odpowiedzieć na pewne pytania, np. w jakich czasopismach publikują naukowcy w danej dyscyplinie?, w jakich wydawnictwach wydają swoje monografie?, bądź też na jakich konferencjach prezentują wyniki swoich badań?

Publikacje prawnicze z 33 polskich jednostek
Eksperci z OPI PIB postanowili przyjrzeć się publikacjom z dziedziny prawa. Z bazy zostały wybrane jednostki naukowe, które zajmują się daną tematyką. Na 33 analizowane podmioty, aż 31 stanowiły wydziały uczelni wyższych. Oprócz nich, analizowano publikacje Instytutu Nauk Prawnych oraz Instytutu Allerhanda. Czyli widzimy, że na 33 jednostki, tylko dwie nie były jednostkami uczelnianymi. W podmiotach tych zatrudnione były osoby, które głównie przypisane były do dziedziny nauk prawnych, ale nie tylko. Ogółem zatrudnionych było tam 2997 pracowników, którzy byli poddani ewaluacji, a z tej grupy z kolei 2774 osoby były związane z dziedziną nauk prawnych. Pozostałe osoby to m.in. ekonomiści, specjaliści od zarządzania, historycy, czy specjaliści od nauk związanych z bezpieczeństwem. Z kolei do dziedziny nauk prawnych przypisane były 3 dyscypliny naukowe: prawo, prawo kanoniczne i nauki o administracji. Dyscyplinę prawo reprezentowało z badanej grupy ponad 95 proc. pracowników naukowych, czyli 2657 osób. Natomiast 65 osób specjalizowało się w prawie kanonicznym, a jedynie 52 w naukach o administracji.

– W badanym zbiorze było 13785 artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych, 2366 monografii, które zostały sprawozdane całościowo oraz 8952 rozdziały opublikowane w 2650 monografiach. Jeśli chodzi o materiały konferencyjne, widzimy, że stanowią one tylko niewielki procent publikacji. Jeśli artykuły i monografie były podane w tysiącach, to materiałów konferencyjnych było zaledwie 54 i pochodziły one z 31 konferencji naukowych – mówi dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI PIB).

Głównie polskie czasopisma
Można przypuszczać, że powodem małej liczby materiałów konferencyjnych było ostre kryterium w ewaluacji. Aby publikacja była sklasyfikowana jako materiał konferencyjny musiała być zamieszczona w bazie Web of Science. Najwięcej materiałów pochodziło z konferencji, która odbywała się w Czechach i dotyczyła prawa finansowego. Na drugim miejscu znajdziemy natomiast konferencję, która odbywa się w Austrii. Jeżeli przyjrzymy się dokładnie artykułom naukowym, to pierwszą dziesiątkę stanowią wyłącznie polskie czasopisma, które w większości specjalizują się w zagadnieniach ogólnych z zakresu prawa.


– Podsumowując, można powiedzieć, że przedstawiciele nauk prawnych wybierali najczęściej do publikacji swoich artykułów czasopisma o tematyce wybitnie prawniczej, które miały dosyć wysoki prestiż i średnią punktację. Jeśli pojawiły się tu jakieś publikacje, które otrzymały bardzo dużą liczbę punktów, były to czasopisma zagraniczne, przypisane do innych dyscyplin. Niekiedy wręcz spoza dyscyplin związanych z prawem. Natomiast monografie najczęściej publikowane były w wydawnictwach wyspecjalizowanych w zagadnieniach prawniczych lub były wydawane w wydawnictwach uczelnianych – podsumowuje Jacek Drogosz z Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI PIB).


Więcej na temat analizy piśmiennictwa prawniczego znajdą Państwo w najnowszym odcinku
Akademii OPI PIB, który dostępny jest pod tym adresem.

Informacje pochodzą z Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI PIB)