Jarosław Olszewski ponownie wybrany na Przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Jarosław Olszewski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie został po raz drugi wybrany na przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Reelekcję uzyskał podczas XVIII Zjazdu Delegatów KRD, który odbywał się zdalnie w dniach 10–11 grudnia.

Do Zarządu KRD wybrano: Barbarę Pietrzyk-Tobiasz, doktorantkę Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Jolantę Krupę, doktorantkę Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie; Katarzynę Wychodnik, doktorantkę Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; Luizę Łańko, doktorantkę Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego; Aleksandrę Lewandowską, doktorantkę w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu w Białymstoku i Jakuba Zielonkę, doktoranta Szkoły Doktorskiej Politechniki Krakowskiej.

Serdecznie gratulujemy!

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Forum Akademickiego.

Informacje pochodzą ze strony Forum Akademickiego.