Kadry Przyszłości – inicjatywa Ministerstwa Edukacji i Nauki

Kadry Przyszłości to inicjatywa Ministerstwa Edukacji i Nauki, mająca na celu integrację młodych, kreatywnych ludzi, od których zależy przyszłość Polski. Do tej pory odbyły się dwie edycje wydarzenia, podczas których wybitni naukowcy oraz przedstawiciele polskiego biznesu spotykali się z uczestnikami programu Doktorat Wdrożeniowy, olimpiad przedmiotowych Szkoły Orłów, studentami programu Najlepsi z najlepszych! 2.0, finalistami programu LIDER oraz uczestnikami programu Mistrzowie Dydaktyki. Uczestnicy wydarzenia dyskutowali między innymi o tym, jak skutecznie budować start-up czy z sukcesem wdrożyć swój produkt na rynek. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń między badaczami z różnych ośrodków naukowych i prezentacji instytucji wspierających innowacyjność, jak Sieć Badawcza Łukasiewicz czy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W tym roku tematem przewodnim będzie pięć lat funkcjonowania programu Doktorat Wdrożeniowy.

Kariera naukowa i zawodowa? To możliwe! 

Doktorat Wdrożeniowy to unikalny program stworzony w 2017 roku w Ministerstwie Edukacji i Nauki (wówczas Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Był odpowiedzią na dylemat, przed którym młodzi ludzie stawali jeszcze kilka lat temu. Kariera naukowa na uczelni czy rozwój zawodowy w biznesie? Doktorat Wdrożeniowy dał szansę setkom młodych ludzi na pogodzenie tych dwóch ścieżek rozwoju. Uzyskanie stopnia doktora bez rezygnacji z pracy zawodowej stało się możliwe. Chcąc łączyć rozwój kariery, uczestnicy projektu realizują badania naukowe mające na celu przygotowanie wdrożenia przemysłowego, na które zapotrzebowanie zgłasza firma. Przedsiębiorcy zyskują wykwalifikowanego, zmotywowanego i dobrze opłacanego pracownika. Wszyscy wygrywają!

Spotkajmy się w Krakowie!

21 października, na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, z przedstawicielami świata nauki i biznesu podsumujemy 5 lat funkcjonowania programu Doktorat Wdrożeniowy. Porozmawiamy o wyzwaniach, doświadczeniach i planach na przyszłość. A wszystko to podczas wydarzenia Kadry Przyszłości – 5 lat Doktoratów Wdrożeniowych.

Na pytanie dlaczego warto realizować doktoraty wdrożeniowe odpowiedzą doktoranci, promotorzy i opiekunowie ze strony przedsiębiorstw.

Dołącz do nas, jeśli:

  • jesteś absolwentem programu,
  • realizujesz doktorat wdrożeniowy,
  • wahasz się, czy program Doktorat Wdrożeniowy jest dla Ciebie,
  • jesteś przedsiębiorcą, który zatrudnia, albo planuje zatrudnić u siebie doktoranta wdrożeniowego,
  • jesteś opiekunem naukowym doktoranta wdrożeniowego,
  • pracujesz w jednostce naukowej, na której realizowane są doktoraty wdrożeniowe i chcesz się podzielić swoimi doświadczeniami.

Zarejestruj swoje uczestnictwo i spróbuj sił w konkursie dla doktorantów! Udział w wydarzeniu jest bezpłatny!

Więcej informacji na stronie internetowej.