Komisja Europejska otworzyła pierwsze konkursy w programie Horyzont Europa

W połowie czerwca Komisja Europejska przyjęła główny program prac programu Horyzont Europa na lata 2021–2022. Komisja przeznaczy 14,7 mld euro na działania, które mają przyspieszyć transformację ekologiczną i cyfrową Europy oraz przyczynić się do trwałej odbudowy gospodarki po pandemii koronawirusa.

Na portalu Funding & tender opportunities są już pierwsze zaproszenia do składania wniosków.

Horyzont Europa to największy w historii UE program wspierający badania naukowe i innowacje z rekordowym budżetem ponad 95 mld euro. Program jest zarządzany centralnie, co oznacza, że polskie podmioty ubiegają się w nim o finansowanie bezpośrednio w Komisji Europejskiej.

Uczestnictwo w programie Horyzont Europa to nie tylko granty finansujące realizację projektów, ale też dostęp do wiedzy i nowych technologii, sieć międzynarodowych kontaktów oraz budowa marki i prestiż. Dla polskich firm to także możliwość włączenia się w europejskie i globalne łańcuchy wartości, a dla instytucji naukowych możliwość uzyskania wyższej oceny parametrycznej, a co za tym idzie – wyższej subwencji.

Krajowy Punkt Kontaktowy, działający w strukturach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, służy pomocą podmiotom, które chciałyby ubiegać się o środki w ramach programu Horyzont Europa.

Informacje pochodzą ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki.