Konferencja z okazji 15-lecia IROs FORUM

W dniach 18-19 października 2022 r. w Krakowie odbędzie się konferencja z okazji 15-lecia działalności sieci IROs Forum. Obchody jubileuszu odbędą się w murach Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. A dzień później konferencja Welcome to Poland.

W konferencji wezmą udział rektorzy szkół wyższych oraz przedstawiciele biur współpracy międzynarodowej stowarzyszonych w sieci IROs Forum, przedstawiciele instytucji wspierających umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego w Polsce, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego oraz przedstawiciele NAWA. Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy także wszelkie osoby, których praca jest związana z umiędzynarodowieniem uczelni.

W programie wydarzenia oprócz licznych prelekcji i warsztatów, zaplanowano m.in. wręczenie nagrody im. Barbary Centkowskiej profesorowi Jerzemu Buzkowi za “wybitny wkład w umiędzynarodowienie kształcenia w polskich uczelniach”.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej objęła wydarzenie swoim patronatem.

Więcej informacji o wydarzeniu oraz formularz rejestracyjny można znaleźć na stronie www.irosforum.pl/15lat