„A czy na pewno? Zagadnienia (nie)oczywiste i (nie)sporne w nauce, kulturze oraz sztuce”

Data konferencji: 2021-01-23
Data nadsyłania abstraktów: 12 stycznia, 2021
Miejsce konferencji: ON-LINE
Organizator: Studenckie Koło Naukowe Historyków UW (SKNH UW) oraz Fundacja "dzień dobry! kolektyw kultury"
Opłata konferencji: 119 zł
Publikacja pokonferencyjna: Recenzowana monografia z ISBN w wersji elektronicznej ukaże się w Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph

Studenckie Koło Naukowe Historyków UW (SKNH UW) oraz Fundacja “dzień dobry! kolektyw kultury” zapraszają na interdyscyplinarną, ogólnopolską konferencję naukową „A czy na pewno? Zagadnienia (nie)oczywiste i (nie)sporne w nauce, kulturze oraz sztuce”, która odbędzie się w dniach 23-24 stycznia 2021 na Uniwersytecie Warszawskim (online).

KORONAWIRUS A KONFERENCJA ONLINE
Z powodu dalszego, częściowego zamknięcia uczelni, a tym samym braku możliwości spotkania się stacjonarnie w murach uniwersytetu i wygłoszenia w ten sposób prezentacji, proponujemy formułę zdalną (online).Pomimo tego, że konferencja odbędzie się w przestrzeni internetowej, po jej zakończeniu wyślemy Państwu listem poleconym priorytetowym (rejestrowanym) odpowiednio zabezpieczone papierowe zaświadczenie o udziale. Zaświadczenia dotrą do Państwa w pierwszym tygodniu po konferencji.

TEMATYKA KONFERENCJI
Od samego początku otaczają nas mniejsze bądź większe tajemnice, które nieustannie zachęcają ludzkość do szukania odpowiedzi na męczące ich pytania. Chęć poznania prawdy jest motywem prowadzenia badań w wielu dziedzinach nauki. Jednak w przypadku niektórych praw, twierdzeń, czy teorii powstają rozbieżności. Jedne z nich dotyczą mądrości etapu – spory o flogiston czy geocentryzm w pewnym momencie przestały być sporami. Nie zmieniłoby się jednak nic w tych kwestiach, gdyby ktoś nie zadał sobie pytania „a czy na pewno?”. Inne konflikty zaś – zwłaszcza te ze sfery światopoglądowej – nie tracą na swojej aktualności pomimo upływu czasu, czego przykładem mogą być spory o aborcję, które w Polsce przybrały na sile na przełomie października i listopada 2020 roku. Żyjąc w XXI wieku wydaje się nam, że wiele już wiemy, to jednak nieustannie różne sprawy, które mamy za oczywiste i bezsporne, nagle okazują się takimi nie być w żadnej mierze.

W zakresie tematycznym konferencji mieszczą się referaty dotyczące szeroko pojętego zagadnienia (nie)oczywistości.

Chętnie wysłuchamy wystąpień dotyczących między innymi:

(nie)oczywistości i (nie)sporów w nauce, od dziedzin bardziej humanistyczno-społecznych po dziedziny techniczno-przyrodnicze,
(nie)oczywistości i (nie)sporów w sferze społeczno-kulturalnej, obyczajowej, moralnej,
(nie)oczywistości i (nie)sporów w sztuce (malarstwo, rzeźba, architektura, literatura, teatr, film, muzyka, komiks) między różnymi paradygmatami jej uprawiania,
kwestii spornych w teologii, religioznawstwie, różnych aspektach duchowości,
niezakończonych konfliktów w obszarze politycznym i historycznym,
(nie)oczywistych aporii prawnych,
kwestii będących nieustanną kością niezgody w sferze światopoglądowej,
(nie)wyjaśnionych zjawisk w sferze społecznej i przyrodniczej.Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje badawcze związane z tematyką konferencji.

KOGO ZAPRASZAMY?
Do udziału w konferencji zapraszamy osoby związane z historią, socjologią, kulturoznawstwem, literaturoznawstwem, pedagogiką, antropologią kulturową, naukami o mediach, naukami o sztuce, filologią, teologią, religioznawstwem, filozofią, psychologią, politologią oraz pozostałymi naukami humanistycznymi i społecznymi.

Do udziału zachęcamy:
studentów;
doktorantów;
pracowników naukowych;
osoby spoza środowiska akademickiego.

TERMINY
przyjmowanie zgłoszeń: do 12 stycznia 2021;
informacja o kwalifikacji zgłoszeń: do 14 stycznia 2021;
konferencja: 23-24 stycznia 2021;
nadsyłanie tekstów: do 16 marca 2021.

ZGŁOSZENIA
W celu zgłoszenia udziału należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem: https://forms.gle/jsPFjFnKQ7bYXkVZ8

Do 14 stycznia 2020 zostaną wysłane maile zwrotne z informacją o przyjęciu bądź odrzuceniu zgłoszenia. Jeżeli w tym dniu nie otrzymają Państwo wiadomości, prosimy o sprawdzenie skrzynki ze spamem bądź skontaktowanie się z nami, ponieważ każda osoba, która wysłała zgłoszenie, otrzymuje od nas odpowiedź o przyjęciu bądź odrzuceniu zgłoszenia. Jej brak nie powinien mieć miejsca.

PRZEBIEG KONFERENCJI
Konferencja będzie polegać na wygłaszaniu przez Uczestników referatów. Przewidziany czas każdego wystąpienia to 15 minut plus czas dodatkowy przeznaczony na dyskusję.Konferencja odbędzie się w udostępnionych przez organizatorów „pokojach” Google Meet (co wymaga posiadania konta Gmail). Dyskusja będzie moderowana. Do wzięcia udziału w konferencji wymagany jest jedynie mikrofon – nie ma konieczności udostępniania obrazu z kamery internetowej.

OPŁATY
Opłata konferencyjna wynosi 119 zł i obejmuje: udział w konferencji i dyskusji, wysyłkę zaświadczenia w wersji elektronicznej oraz papierowej.Opłata publikacyjna podzielona jest na dwie kwoty wnoszone niezależnie od siebie. Pierwsza wynosi 46 zł i obejmuje recenzję. Druga kwota wynosi 150 zł i obejmuje prace wydawnicze oraz publikację rozdziału w recenzowanej monografii naukowej w wydawnictwie z ministerialnej listy wydawnictw (więcej informacji niżej). W przypadku negatywnej recenzji druga kwota za prace wydawnicze nie jest pobierana.
Jesteśmy gotowi na podjęcie stałej współpracy z recenzentami zaproponowanymi przez Uczestników, tylko jeśli nie występuje konflikt interesów.

Istnieje możliwość wzięcia udziału w samej konferencji bez publikacji.

Informacja o numerze konta zostanie wysłana wybranym osobom po informacji o przyjęciu i zakwalifikowaniu zgłoszenia.

Faktury będą wystawiane na życzenie Uczestników (należy wypełnić odpowiednie pole w formularzu zgłoszeniowym).

PUNKTOWANA PUBLIKACJA Z LISTY WYDAWNICTW
Recenzowana monografia z ISBN w wersji elektronicznej ukaże się w Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph, które znajduje się na ministerialnej liście wydawnictw punktowanych (indywidualny identyfikator wydawnictwa: 71300). Za publikację w tym wydawnictwie przysługuje 80 punktów.

Termin publikacji wynosi około 3,5 miesiąca (liczonego od dnia zakończenia naboru tekstów).

UDZIAŁ BIERNY
Udział bierny (bez wygłoszenia referatu, zaświadczenia oraz udziału w publikacji) jest bezpłatny. Chęć udziału biernego prosimy zgłaszać przez formularz wpisując w polu „Tytuł wystąpienia” – „udział bierny”. Aby zgłosić potrzebę zaświadczenia o udziale biernym, prosimy w polu „Uwagi dla organizatorów” wpisać „Zaświadczenie o udziale biernym”.

KOMITET ORGANIZACYJNY
– dr Joanna Roś (Uniwersytet Warszawski, Biblioteka Narodowa w Warszawie)
– dr Michal Kručko (Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach)
– dr Tomasz Błaszczyk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
– mgr Viktoryia Bartsevich (Uniwersytet Warszawski)
– mgr Kamil M. Wieczorek (Fundacja dd!kk)
– lic. Agata Niedzielska (SKNH UW, Uniwersytet Warszawski)

KONTAKT
W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do przesyłania wiadomości na nasz adres kontaktowy: ddkk.warszawa@gmail.com

Dyscyplina naukowa: Bibliotekoznawstwo, Filozofia, Historia i Archeologia, Językoznawstwo, Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo, Sztuki piękne, Religioznawstwo, Media i Komunikowanie, Psychologia, Politologia, Prawo i Administracja, Socjologia
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych