Akademia Mowy Sądowej

Data konferencji: 2022-01-29
Miejsce konferencji: Online
Organizator: Center For American Studies, Center For European Studies, koło naukowe "The American law society" afiliowane przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Opłata konferencji: Cena regularna 599 zł, Cena promocyjna 399 zł
Publikacja pokonferencyjna: brak
Center For American Studies działające we współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w jedynej w skali całej Polski Akademii Mowy Sądowej.
Celem szkolenia jest zapoznanie prawników z najskuteczniejszymi (i łatwymi do zastosowania) technikami przygotowywania i wygłaszania wystąpień perswazyjnych, wykorzystywanych w szeroko pojętym kontekście procesowym: w toku rozpraw i przesłuchań. Wyjątkowe w Akademii Mowy Sądowej jest połączenie umiejętności przemawiania i argumentacji prawniczej z ogólnymi technikami wystąpień publicznych służących przygotowaniu przykuwających uwagę i odnoszących zamierzony efekt wystąpień końcowych w procesie cywilnym bądź karnym.
➡️ 𝐊𝐈𝐄𝐃𝐘?
Akademia rozpoczyna się w sobotę 29 stycznia o 10.00, zaś kończy w niedzielę 30 stycznia o 15.00. Weekendowy format szkolenia online na platformie Zoom umożliwia udział osobom pracującym na pełen etat w tygodniu.
➡️ 𝐃𝐋𝐀𝐂𝐙𝐄𝐆𝐎 𝐖𝐀𝐑𝐓𝐎?
Ponieważ Akademia prowadzona jest przez stricte praktycznie zorientowane ekspertki i adresuje konkretne potrzeby stawiane prawnikom procesowym.
• Zrozumiesz, czym charakteryzują się wystąpienia perswazyjne
• Dowiesz się jak określać cel wystąpienia i potrzeby konkretnej widowni
• Zrozumiesz, w jaki sposób łączyć ze sobą różne rodzaje argumentów i wnioskowań
• Poznasz skuteczne struktury wystąpień perswazyjnych, zwiększające ich klarowność
• Zrozumiesz, co rzutuje na wiarygodność w wystąpieniach perswazyjnych
➡️ 𝐖𝐘𝐒𝐎𝐂𝐄 𝐏𝐑𝐀𝐊𝐓𝐘𝐂𝐙𝐍𝐘 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌
Akademia Mowy Sądowej obejmować będzie 6 bloków:
▶ Blok (I) – Cel wystąpienia (Sobota 10.00 – 11.30)
1. Cel ogólny
2. Cel szczegółowy
3. Modele komunikacji
4. Definiowanie konkretnej widowni i identyfikacja jej potrzeb w kontekście sądowym
5. Sytuacja komunikacyjna (rozprawa, przesłuchanie)
▶ Blok (II) – Specyfika sądowych wystąpień perswazyjnych (Sobota 12.00 -13.30)
1. Trójkąt retoryczny (logos-pathos-ethos) oraz perswazja centralna i peryferyjna
2. Prawnicze argumenty ad rem
3. Argumenty nierzeczowe
▶ Blok (III) – Struktura wystąpień perswazyjnych (Sobota 14.00 – 15.00)
1. Kompozycja przemówienia sądowego
2. Efektywny wstęp i zapadające w pamięć zakończenie
3. Perswazyjne struktury rozwinięcia i możliwość wykorzystania ich w sądzie
4. Kolejność prezentowanych argumentów
5. Trójkąt autentyczności
▶ Blok (IV) – Sesja praktyczna (Niedziela 10.00 – 11.00)
1. Zaprezentowanie przez uczestników szkolenia przemówienia końcowego
2. Informacja zwrotna dla uczestników
▶ Blok (V) – Umiejętność tworzenia wypowiedzi ustnej (Niedziela 11.30 – 13.00)
1. Tworzenie wypowiedzi ustnej od A do Z
2. Sposoby tworzenia stylów wypowiedzi
3. Ustne reagowanie językowe
4. Ćwiczenia: intonacja, tempo mówienia, regulacja wysokości, barwy i siły głosu.
▶ Blok (VI) – Mowa sądowa jako sztuka budowania wypowiedzi perswazyjnej (Niedziela 13.30 – 15.00)
1. Strategia przygotowania mowy sądowej – poprawne frazowanie oraz ekspresja wypowiedzi
2. Budowanie argumentacji w formie ustnej
3. Podstawowe techniki prowadzenia sporów
4. Ćwiczenia: style komunikacji, komunikat słowny a spójność z postawą ciała, gestykulacją i mimiką twarzy.
➡️𝐌𝐀𝐓𝐄𝐑𝐈𝐀Ł𝐘
Każdy uczestnik kursu otrzyma zestaw darmowych materiałów do samodzielnej nauki przemawiania publicznego, dostępnych również po zakończeniu kursu. Zostaną one udostępnione za pośrednictwem specjalnie przystosowanej platformy e-learningowej, do której uczestnicy będą mogli zalogować się za pomocą adresu e-mail. Na platformie dostępne będą zarówno praktyczne zadania do wykonania przez uczestników w toku kursu (zarówno indywidualnie, jak i w grupach), interaktywne tablice (jamboardy) oraz prezentacje przygotowane przez prowadzącą w programie Canva.
➡️𝐏𝐑𝐎𝐖𝐀𝐃𝐙𝐀̨𝐂𝐄
👩🏼‍🏫 mgr Hanna Wiczanowska – prawniczka, kierownik naukowy grantu PRELUDIUM ze środków Narodowego Centrum Nauki. W okresie październik 2019-luty 2020 r. pracowała w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Certyfikowany trener biznesu w ramach International Trainers & Faciliatators Federation w zakresie wystąpień publicznych, Zaawansowany Srebrny Mówca (ACS) oraz Zaawansowany Brązowy Lider (ALB) według certyfikacji organizacji Toastmasters International. Jej kompetencjom zaufały największe międzynarodowe przedsiębiorstwa, m.in.: Jeronimo Martins Polska S.A., GlaxoSmithKline, Jacobs S.A. Przygotowując, wygłaszając i ewaluując przemówienia publiczne, korzysta z autorskich narzędzi, pozwalających na dywersyfikację doboru sposobów przekazu oraz technik udzielania informacji zwrotnej w zależności od charakteru i celu przemówienia.
👩🏼‍🏫 mgr Katarzyna Bruzzanese – trener głosu, aktorka, reżyser, pedagog i neofilolog ze specjalnością z zakresu logopedii. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w pracy nad głosem z praktykującymi prawnikami, sędziami i wykładowcami. Specjalizuje się w doskonaleniu dykcji, ćwiczeniach impostacji głosu, pracy nad tekstem oraz budowaniu psychologii postaci na potrzeby konkretnej roli społecznej (prawnika występującego przed sądem).
➡️ 𝐂𝐄𝐑𝐓𝐘𝐅𝐈𝐊𝐀𝐓
Wszystkie nasze szkolenia są oficjalnie certyfikowane. Każdy uczestnik otrzyma cyfrowy certyfikat opatrzony podpisem Prezesa Zarządu oraz Dyrektora ds. akademickich Center For American Studies.
Cyfrowy certyfikat w formacie PDF można następnie wykorzystać do samodzielnego wydruku, umieszczenia w CV lub na portalu LinkedIn.
Certyfikat zawiera również nazwisko prowadzącego szkolenie oraz wskazanie liczby odbytych godzin szkoleniowych. Na życzenie do certyfikatu możemy dołączyć suplement z wykazem treści szkoleniowych. Nasze certyfikaty są powszechnie uznawane w ramach realizacji obowiązku samodoskonalenia zawodowego.
➡️ 𝐊𝐎𝐒𝐙𝐓 𝐔𝐂𝐙𝐄𝐒𝐓𝐍𝐈𝐂𝐓𝐖𝐀
❗️Cena early-bird z rabatem (w razie rejestracji do 12 stycznia 2021) to tylko 399 PLN ❗️
Cena regularna: 599 PLN
Prosimy rejestrować się na szkolenie przy użyciu krótkiego formularza:
Link do e-płatności kartą:
https://buy.stripe.com/7sIdR7fOp2zx30k7sQ
To wszystko! Formularz automatycznie generuje odpowiedź o wpłynięciu Państwa danych do systemu.
Ostateczny termin zgłoszeń: 24 stycznia 2021
➡️ 𝐏𝐘𝐓𝐀𝐍𝐈𝐀?
Wszelkie pytania prosimy kierować do nas przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.cfasofficial.com
Do zobaczenia online!
Dyscyplina naukowa: Wymowa Sądowa
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk społecznych