Bezpieczeństwo i rozwój finansów – współczesne finanse w erze turbulencji

Data konferencji: 2020-10-21
Miejsce konferencji: Online
Organizator: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Opłata konferencji: z publikacją - 250,00 PLN; bez publikacji - 50,00 PLN
Publikacja pokonferencyjna: Tak
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ma zaszczyt zaprosić na cykliczną konferencję naukową “Bezpieczeństwo i rozwój finansów”, której tematem przewodnim będzie ocena skutków kryzysu wywołanego pandemią i jego wpływu na bezpieczeństwo finansowe (bezpieczeństwo finansów publicznych, przedsiębiorstw i prywatnych, bezpieczeństwo rynków finansowych). W ramach konferencji zaplanowano panel dyskusyjny dla praktyków biznesu – “Business w warunkach turbulencji”.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników i ze względu na niepewną sytuacje epidemiczną konferencja odbędzie się w nowej formule – on-line.

Referaty do publikacji należy przygotować w języku angielskim, po pozytywnych recenzjach zostaną opublikowane w czasopiśmie “Torun Business Review” (20 pkt.)
Dyscyplina naukowa: EKONOMIA I FINANSE, NAUKI PRAWNE
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk społecznych