Biblioteki publiczne katalizatorem rozwoju społeczeństwa informacyjnego

Data konferencji: 2020-11-20
Miejsce konferencji: Biblioteka Publiczna m. st. Warszawa – Biblioteka Publiczna Województwa Mazowieckiego, Koszykowa 26/28 Warszawa
Organizator: Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej „Meritum”
Opłata konferencji: Bezpłatna
Publikacja pokonferencyjna: nie

Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej „Meritum” zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji podczas której będziemy się zastanawiać nad przyszłością bibliotek publicznych oraz ich rolą w rozwijaniu kompetencji cyfrowych społeczeństwa. Wydarzenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych pogłębioną refleksją na temat roli bibliotek w dzisiejszym świecie, m.in. pracowników bibliotek, organizacji pozarządowych współpracujących z bibliotekami, osób działających w obszarach edukacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego

Jako organizatorzy stawiamy sobie za cel zaaranżowanie dogodnej przestrzeni do rozmowy dla środowiska, któremu nieobca jest troska o przyszłość tej instytucji: rozwój jej potencjału i podkreślanie niebagatelnego wpływu na kulturę słowa i współpracy z różnorodnymi podmiotami, jakość dostępu do informacji i szeroką komunikację. Będziemy się dzielić dobrymi praktykami oraz przykładami skutecznych działań podejmowanych przez biblioteki w obszarze edukacji pozaformalnej.

W ramach konferencji odbędą się dwa panele dyskusyjne, w których wezmą udział zaproszeni goście (wymienieni poniżej) z Polski i zagranicy:

Panel nr 1: Biblioteko, dokąd zmierzasz? – Wizja biblioteki 2020.
Panel nr 2: Biblioteka publiczna a rozwój społeczeństwa informacyjnego.

– Iwona Brzózka-Złotnicka, Koordynator programu Mistrzowie Kodowania;
– Agata Czarnota-Bajorek, Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce;
– Jakub Grzywa Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie;
– Elżbieta Kalinowska, Instytut Książki, Zastępca Dyrektora ds.programowych;
– Gość honorowy: Ilona Kish, The Reading and Writing Foundation, Dyrektor Programu Public Libraries 2020;
– Jacek Królikowski, wiceprezes zarządu FRSI: historyk, specjalista w zakresie metodologii szkoleń i zarządzania projektami;
– Włodzimierz Marciński, Pełnomocnik Ministra Administracji i Cyfryzacji ds. Rozwoju Kompetencji Cyfrowych w Administracji;
– Lidia Stępińska-Ustasiak, Platforma Otwartej Nauki, CeON ICM UW;
– Jacek Wojnarowski, Kierownik Programu Społeczeństwa Cyfrowego, Instytut Spraw Publicznych.

Udział w konferencji jest bezplatny, wymagana wcześniejsza rejestracja pod adresem http://konferencjagopro.evenea.pl/.
Istnieje możliwośc otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie.

Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu „GO GO GO_PRO! – Public Libraries as Regional Programming Centers” przy wsparciu fundacji „The Reading and Writing Foundation” w ramach programu Public Libraries 2020.

Patroni honorowi: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dyscyplina naukowa: nauki o komunikacji społecznej i mediach
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk społecznych