Bilans operacji w Afganistanie (2001-2021) w świetle prawa międzynarodowego

Data konferencji: 2021-12-09
Data nadsyłania abstraktów: 5 grudnia, 2021
Miejsce konferencji: online
Organizator: Polskie Stowarzyszenie Prawa Wojskowego i Prawa Wojennego
Opłata konferencji: -
Publikacja pokonferencyjna: brak

Zapraszamy do udziału w sympozjum naukowym pt. Bilans operacji w Afganistanie (2001-2021) w świetle prawa międzynarodowego.
Stowarzyszenie w szczególności chciałoby poruszyć następujące zagadnienia:

1. Zachodnia obecność w Afganistanie a postępowanie przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym;

2. Operacje militarne USA i NATO prowadzone w Afganistanie w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego;

3. Aspekty prawne obecności Sił Zbrojnych RP w Afganistanie – sprawa Nangar Khel;

4. Kontekst prawny prowadzenia ewakuacji własnych obywateli oraz obywateli Afganistanu współpracującymi z siłami NATO;

5. Ostatni atak: ocena ataku bezzałogowego statku powietrznego z 29 sierpnia 2021 roku w Kabulu;

6. Zagadnienie uznania nowego rządu Talibów – reprezentacja Afganistanu w organizacjach międzynarodowych i placówkach dyplomatycznych.

Dyscyplina naukowa: prawo, socjologia
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych