Biznes w Polsce, Europie i na świecie. Perspektywy społeczne, ekonomiczne i prawne

Data konferencji: 2021-11-27
Data nadsyłania abstraktów: 13 listopada, 2021
Miejsce konferencji: platforma Microsoft Teams
Organizator: Center For American Studies
Opłata konferencji: 59-119 zł
Publikacja pokonferencyjna: przewidywana możliwość publikacji pokonferencyjnej

Głównym założeniem konferencji jest dyskusja na temat biznesu w Polsce, Europie, również przez pryzmat innych nauk społecznych i humanistycznych (jak na przykład socjologii, politologii, kulturoznawstwa czy filozofii).

Dyscyplina naukowa: ekonomia, biznes
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk społecznych