Bohaterstwo, aktywizm, poświęcenie-historie dawne i współczesne

Data konferencji: 2021-12-04
Data nadsyłania abstraktów: 21 listopada, 2021
Miejsce konferencji: online
Organizator: Ośrodek Badawczy Facta Ficta, Porównawcze Studia Cywilizacji UJ
Opłata konferencji: 160 zł
Publikacja pokonferencyjna: brak

Czasy, w których żyjemy, wymagają niekiedy aktów heroizmu (realizowanego w różnych wymiarach) czy aktywizmu, u którego podstaw leżą dyskursy doniosłe i istotne dla przyszłego kształtu rzeczywistości. Z tego względu organizatorzy konferencji „zachęcają do podjęcia rozważań, proponując refleksję m.in. nad następującymi zagadnieniami: bohaterstwo i poświęcenie w kulturze, aktywizm, walka o równość praw, walka o prawa człowieka, katastrofy itp.

Dyscyplina naukowa: socjologia, politologia, historia, kulturoznawstwo
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych