Co grozi za błąd medyczny? Zasady odpowiedzialności karnej, cywilnej i zawodowej.

Data konferencji: 2023-03-28
Data nadsyłania abstraktów: 23 marca, 2023
Miejsce konferencji: Online
Organizator: Center For American Studies
Opłata konferencji: 699
Publikacja pokonferencyjna: Nie dotyczy

Zapraszamy do udziału w certyfikowanym cyklu trzech praktycznych szkoleń dla prawników i personelu medycznego pt. “Co grozi za błąd medyczny? Zasady odpowiedzialności karnej, cywilnej i zawodowej”, które poprowadzą wiodące ekspertki z zakresu prawa medycznego: prof. UAM dr hab. Joanna Długosz-Jóźwiak, prof. dr hab. Monika Urbaniak, dr Agnieszka Wojcieszak.Tematyka cyklu szkoleń jest niezwykle przydatna ze względu na fakt, że zagadnienie błędu medycznego leży na pograniczu nauk prawnych i medycznych, i od zawsze budzi wiele kontrowersji oraz problemów natury praktycznej. Odpowiedzialność za błąd medyczny popełniony przez członka personelu medycznego ma realny wpływ zarówno na życie tej osoby, jak i na życie pacjenta oraz jego rodziny. Postępowania karne i cywilne prowadzone przeciwko członkom personelu medycznego stają się coraz bardziej powszechne. Równie istotna jest znajomość procedur wynikających z odpowiedzialności zawodowej. Znajomość prawa medycznego staje się tym samym coraz bardziej przydatna lekarzom i innym przedstawicielom personelu medycznego oraz prawnikom chcącym wyróżnić się na wysoce konkurencyjnym rynku.

KIEDY?
Kurs odbywa się w toku trzech wieczorów:

• Wtorek 28 marca 2023 r. – odpowiedzialność karna za błąd medyczny
• Środa 29 marca 2023 r. – odpowiedzialność cywilna za błąd medyczny
• Piątek 31 marca 2023 r. – odpowiedzialność zawodowa za błąd medyczny

Kurs odbywa się online na prostej i intuicyjnej platformie Zoom (bez konieczności zakładania dodatkowego konta).

DLACZEGO WARTO?
✓ Dowiesz się, co to jest błąd medyczny i jak rozpoznać go w praktyce
✓ Poznasz rodzaje błędów medycznych
✓ Dowiesz się, jaka odpowiedzialność karna grozi za popełnienie błędu medycznego
✓ Zrozumiesz, na czym polega różnica pomiędzy odszkodowaniem, zadośćuczynieniem a rentą wyrównawczą
✓ Dowiesz się, jaką odpowiedzialność cywilną może ponieść personel medyczny
✓ Zrozumiesz zasady przedawnienia roszczeń z tytułu popełnienia błędu medycznego
✓ Dowiesz się, kiedy personel medyczny może ponieść odpowiedzialność zawodową i jak w praktyce wygląda taka procedura
✓ Każde szkolenie w ramach cyklu opiera się na praktycznych przykładach pozwalających na lepsze zrozumienie omawianej problematyki

WYSOCE PRAKTYCZNY PROGRAM

Dzień 1. Odpowiedzialność karna za błąd medyczny (wtorek 28 marca 18.00-21.30)

(1) Co to jest błąd medyczny?
• Problematyka braku legalnej definicji błędu medycznego oraz jej konsekwencje dla odpowiedzialności karnej.
• Rodzaje błędów medycznych i ich podział.
(2) Błąd medyczny w świetle prawa karnego. Istotne różnice w rozumieniu błędu medycznego między prawem karnym a prawem cywilnym.
(3) Odpowiedzialność karna za błąd medyczny – podstawy prawne.
(4) Przesłanki przypisania odpowiedzialności karnej za błąd medyczny.
(5) Zachowanie stanowiące błąd medyczny jako przestępstwo:
• nieumyślnego spowodowania śmierci
• ciężkiego uszczerbku na zdrowiu
• średniego lub lekkiego uszczerbku na zdrowiu
• narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu
• nieudzielenia pomocy
(6) Odpowiedzialność karna w praktyce – case study.

Dzień 2. Odpowiedzialność cywilna za błąd medyczny (środa 29 marca 18.00-20.00)

(1) Błąd medyczny w świetle prawa cywilnego.
• Istotne różnice w rozumieniu błędu medycznego między prawem cywilnym a prawem karnym.
(2) Odpowiedzialność cywilna za błąd medyczny w teorii i praktyce.
(3) Przesłanki przypisania odpowiedzialności za błąd medyczny.
(4) Sposoby naprawienia szkody wyrządzonej pacjentowi:
• odszkodowanie
• zadośćuczynienie
• renta wyrównawcza
(5) Przedawnienie roszczeń za błąd medyczny.
(6) Odpowiedzialność cywilna w praktyce – case study.

Dzień 3. Odpowiedzialność zawodowa za błąd medyczny (piątek 31 marca 18.00-20.00)

(1) Odpowiedzialność zawodowa za błąd medyczny w teorii i praktyce.
(2) Zasady etyki zawodowej a odpowiedzialność personelu medycznego.
(3) Kto i kiedy podlega odpowiedzialności zawodowej?
(4) Przebieg postępowania prowadzonego w związku z naruszeniem zasad odpowiedzialności zawodowej.
(5) Rodzaje kar orzekanych przez sądy lekarskie:
• upomnienie
• nagana
• kara pieniężna
• ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza
• zawieszenie prawa wykonywania zawodu
• pozbawienie praw wykonywania zawodu
(6) Postępowanie odwoławcze w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej.
(7) Odpowiedzialność zawodowa w praktyce – case study.

MATERIAŁY DO NAUKI WŁASNEJ
Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zestaw materiałów do samodzielnej nauki prawa medycznego także po zakończeniu szkolenia.

PROWADZĄCE
Monika Urbaniak – radca prawny, profesor nauk prawnych, kierownik Katedry i Zakładu Prawa Medycznego i Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie medycznym oraz prawie konstytucyjnym. Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Medycznego oraz Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego. Autorka ponad 160 publikacji naukowych. Biegle włada językiem angielskim, włoskim i hiszpańskim.

Joanna Długosz-Jóźwiak – adwokat, doktor habilitowana nauk prawnych, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie karnym, prawie karnym medycznym, prawie wykroczeń, prawie karnym gospodarczym oraz współpracy międzynarodowej w sprawach karnych. Autorka ponad 100 publikacji naukowych w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim, w głównej mierze z zakresu nauk penalnych. Autorka wielu ekspertyz i opinii prawnych.

Agnieszka Wojcieszak-John – doktor nauk prawnych. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Prawa medycznego i bioetyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz studia podyplomowe z zakresu Menedżer w opiece zdrowotnej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego materialnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa medycznego. Członkini Polskiego Towarzystwa Bioetycznego, The European Association of Health Law oraz Komitetu Naukowego Think&Make Institute.

DLA KOGO?
Szkolenie adresowane jest do praktykujących prawników (adwokatów, radców prawnych, a także aplikantów) oraz członków personelu medycznego (lekarzy, pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych i fizjoterapeutów).Do udziału zapraszamy także ambitnych studentów prawa i medycyny oraz kierunków pokrewnych.

CERTYFIKAT
Wszystkie nasze szkolenia są oficjalnie certyfikowane.Każdy uczestnik otrzyma cyfrowy certyfikat opatrzony podpisem Prezesa Zarządu oraz Dyrektora ds. akademickich Center For American Studies. Cyfrowy certyfikat w formacie PDF można następnie wykorzystać do samodzielnego wydruku, umieszczenia w CV lub na portalu LinkedIn.Certyfikat zawiera nazwisko prowadzących szkolenie oraz ilość odbytych godzin szkoleniowych (7,5) i może zostać użyty w celu realizacji obowiązku samodoskonalenia zawodowego.

KOSZT UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa w szkoleniu to 699 PLN.Koszt udziału z 30% rabatem early-bird (obowiązuje tylko w razie rejestracji i uiszczenia opłaty do godz. 23.59 dnia 13 marca 2023) to tylko 499 PLN. Link do e-płatności (BLIK, Przelewy24, karta): https://buy.stripe.com/3cscN345Ha1ZgRacRnIstnieje oczywiście możliwość otrzymania faktury VAT (faktury wystawiamy po zaksięgowaniu wpłaty). Prosimy o wskazanie danych do faktury w formularzu rejestracyjnym.

PROSTA REJESTRACJA
Prosimy rejestrować się na szkolenie przy użyciu krótkiego formularza:
https://forms.gle/pq4SAdExtY8wSdjH8
To wszystko! Po dokonaniu zgłoszenia, formularz automatycznie generuje odpowiedź o wpłynięciu Państwa danych do systemu.Uwaga: radzimy nie zwlekać z rejestracją. Ze względu na charakter kursu, liczba miejsc jest ograniczona.Ostateczny termin zgłoszeń: 23 marca 2023.

CO GROZI ZA BŁĄ MEDYCZNY? – CZYLI CYKLE TRZECH SZKOLEŃ
Istnieje również możliwość zapisania się na każde z trzech szkoleń wchodzących w skład cyklu z osobna:Więcej informacji pod linkiem:
1. Odpowiedzialność karna za błąd medyczny: https://fb.me/e/2Aglh55NV
2. Odpowiedzialność cywilna za błąd medyczny: https://fb.me/e/2Czeknigi
3. Odpowiedzialność zawodowa za błąd medyczny: https://fb.me/e/3azZUT6gj

PYTANIA?
Wszelkie pytania prosimy kierować do Koordynatorki szkolenia, pani Marty Motuckiej na adres motucka@cfasofficial.com
Do zobaczenia online!

Dyscyplina naukowa: Medycyna, Prawo
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Dziedzina nauk społecznych