Contracts for the International Sale of Goods – kurs z byłym sędzią Sądu Najwyższego stanu Indiana

Data konferencji: 2023-02-17
Data nadsyłania abstraktów: 13 lutego, 2023
Miejsce konferencji: ZOOM
Organizator: Center For European Studies, Center For American Studies
Opłata konferencji: 399
Publikacja pokonferencyjna: NIE
Center For American Studies (partner Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w intensywnym weekendowym kursie prowadzonym przez amerykańskiego profesora prawa i byłego sędziego Sądu Najwyższego stanu Indiana, Franka Sullivana, pt. ,,Contracts for the International Sale of Goods”.
Umowy międzynarodowej sprzedaży towarów stanowią szczególny rodzaj międzynarodowych transakcji handlowych (International Business Transactions). Kurs wyjaśni Ci na realnych przykładach wszystkie praktyczne zagadnienia związane z umowami regulowanymi przez Konwencję Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG), czyli jednolity akt prawny dotyczący sprzedaży obowiązujący w państwach stanowiących ponad trzy czwarte całego światowego handlu. Do CISG przystąpiło 95 krajów, w tym Polska i Ukraina oraz hegemoni światowego handlu: Chiny, Niemcy, Japonia i Stany Zjednoczone. Głównym celem kursu będzie opanowanie umiejętności weryfikacji, kiedy dana umowa podlega pod CISG, jak również przedstawienie kluczowych typów postanowień zawieranych w międzynarodowych umowach handlowych i ich konsekwencji. Ponadto uczestnicy dowiedzą się, kiedy można uniknąć zawarciu umowy podlegającej pod CISG poprzez odrzucenie (rejection) lub unieważnienie (revocation).
🗓️ 𝐊𝐈𝐄𝐃𝐘?
Kurs odbędzie się online (Zoom) w dniach 17-18 lutego 2023. Dokładne godziny podano poniżej.
➡️ 𝐃𝐋𝐀𝐂𝐙𝐄𝐆𝐎 𝐖𝐀𝐑𝐓𝐎?
Istnieje wiele powodów, dla których warto wziąć udział w kursie prowadzonym przez doświadczonego profesora prawa gospodarczego i byłego sędziego Sądu Najwyższego Stanu Indiana.
✓ Dowiesz się o okolicznościach w których dana umowa międzynarodowej sprzedaży towarów podlegać będzie pod CISG, czego konsekwencją będzie ustalenie, kiedy sprzedawca będzie odpowiedzialny zgodnie z CISG za jakość i dostarczenie sprzedawanych towarów, nawet jeśli nie udzielił on kupującemu pisemnej gwarancji.
✓ Dowiesz się o roszczeniach odszkodowawczych przysługujących na podstawie CISG stronie umowy międzynarodowej sprzedaży towarów, gdy druga strona naruszy swoje zobowiązania wynikające z tej umowy.
✓ Prowadzący umożliwi uczestnikom zadawanie pytań i zachęci do przedstawienia swojego zdania w dyskusji.
➡️𝐖𝐘𝐒𝐎𝐂𝐄 𝐏𝐑𝐀𝐊𝐓𝐘𝐂𝐙𝐍𝐘 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌 𝐊𝐔𝐑𝐒𝐔
𝐃𝐳𝐢𝐞𝐧́ 𝟏. 𝐏𝐢𝐚̨𝐭𝐞𝐤(17.30-20.30)
𝐁𝐥𝐨𝐤 𝐈. „Prawdziwy” świat międzynarodowych transakcji handlowych.
Pierwsza część szkolenia dotyczyć będzie ogromnego wolumenu sprzedaży międzynarodowej w oparciu o konkretny przykład: sprzedaż telefonów marki iPhone. Następnie poznasz praktyczną doniosłość Konwencji Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów, czyli CISG . Zrozumiesz również zakres CISG – kiedy ma zastosowanie, a kiedy nie – poprzez analizę kilku kluczowych orzeczeń sądowych.
𝐁𝐥𝐨𝐤 𝐈𝐈. Proces zawierania umów (w tym umów elektronicznych)
Dowiesz się, które warunki zawarte w zamówieniach zakupu i fakturach stają się wiążącymi warunkami umowy między kupującym a sprzedającym w rozumieniu CISG. Zrozumiesz także praktyczne konsekwencje zmian, które nastąpiły w sferze zawierania umów, ponieważ większość umów jest obecnie sporządzana i podpisywana elektronicznie, a nie za pomocą papieru lub „faksu”, jak to miało miejsce w nie tak odległej przeszłości.
𝐁𝐥𝐨𝐤 𝐈𝐈𝐈. Wymagania dotyczące formalizacji
Poznasz kompromisowe postanowienie CISG przyjęte dla państw, które uznały, że CISG powinno zawierać elementy ustawy o oszustwach (statute of frauds). Poruszymy również konsekwencje wynikające z decyzji stron, kiedy te zdecydują się na pominięcie domyślnego postanowienia CISG i przyjmą umownie własną zasadę dowodu warunkowego (parol evidence rule).
𝐃𝐳𝐢𝐞𝐧́ 𝟐. 𝐒𝐨𝐛𝐨𝐭𝐚 (12.00-16.30)
𝐁𝐥𝐨𝐤 𝐈𝐕. Wyraźne i dorozumiane rękojmie (warranties)
Poznasz wyraźne i dorozumiane rękojmie (warranties) zapewniane przez CISG oraz sposoby, w jakie sprzedawca może wyłączyć odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynikającą z CISG. Zrozumiesz również jak w praktyce CISG reguluje kwestię gwarancji tytułu prawnego, czyli zapewnienia kupującego, że sprzedający jest właścicielem (lub podmiotem prawnie umocowanym) do sprzedaży towarów kupującemu.
𝐁𝐥𝐨𝐤 𝐕. “Unikanie” umowy przez kupującego (buyer’s avoidance of the contract)
Umowa międzynarodowej sprzedaży towarów nie jest “zamykana” w taki sposób jak transakcja sprzedaży nieruchomości czy przedsiębiorstwa. Zgodnie z CISG, kupujący może zarówno w trakcie jak i po dokonaniu transakcji odrzucić lub cofnąć zgodę na przyjęcie umowy (acceptance) w sposób zwany “unikaniem” umowy (avoidance of the contract). W toku zajęć poznasz wymogi i ograniczenia “uniknięcia” umowy w tym kontekście.
𝐁𝐥𝐨𝐤 𝐕𝐈. Siła wyższa i zwolnienie z art. 79 CIST (w tym wpływ pandemii COVID-19)
W tej części kursu poznasz standard CISG, zgodnie z którym strona nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie umowy, jeśli udowodni, że niewykonanie było spowodowane przeszkodą, na którą nie miała ona wpływu i nie można było racjonalnie oczekiwać, że uwzględniłaby lub pokonałaby tę przeszkodę w momencie zawarcia umowy.
𝐁𝐥𝐨𝐤 𝐕𝐈𝐈. Środki ochrony prawnej (remedies) w międzynarodowej sprzedaży towarów
Poznasz środki ochrony prawnej, które CISG przyznaje sprzedającemu, który padł ofiarą naruszenia umowy sprzedaży przez kupującego, a także okoliczności, w których środki te stają się dostępne (m.in. możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu utraconego zysku). Dowiesz się również jakie środki ochrony prawnej dostępne są dla kupującego, który padł ofiarą naruszenia umowy sprzedaży przez sprzedającego oraz okoliczności, w których te środki stają się kupującemu dostępne (m.in. nakaz przymusowego wykonania umowy, czyli “specific performance”).
📕 𝐃𝐀𝐑𝐌𝐎𝐖𝐄 𝐌𝐀𝐓𝐄𝐑𝐈𝐀Ł𝐘 𝐃𝐎 𝐍𝐀𝐔𝐊𝐈 𝐖Ł𝐀𝐒𝐍𝐄𝐉
Kurs oparty jest na szeregu konkretnych case-studies, postanowień CISG oraz orzeczeń sądowych, z którymi zarejestrowani uczestnicy będą mogli zapoznać się jeszcze przed szkoleniem, do których dostęp zostanie zachowany także po zakończeniu szkolenia.
👨🏻‍⚖️ 𝐏𝐑𝐎𝐖𝐀𝐃𝐙𝐀̨𝐂𝐘
Profesor Frank Sullivan Jr., przez prawie 19 lat był sędzią Sądu Najwyższego stanu Indiana. Przed objęciem stanowiska sędziego, praktykował w obszarze prawa handlowego i cywilnego oraz piastował stanowisko dyrektora ds. budżetu stanu Indiana (Indiana State Budget Director). Oprócz nauczania i zaangażowania w ogólnokrajowe inicjatywy reformy prawa, jest prezesem Indianapolis Civilian Police Merit Board w Indianapolis oraz przewodniczącym Indiana State Employees’ Appeals Commission (komisji odwoławczej dla pracowników stanu Indiana).
Sullivan jest członkiem American Law Institute i reprezentantem stanu Indiana w Uniform Law Commission, najbardziej prestiżowej amerykańskiej organizacji mającej na celu reformy służące unifikacji amerykańskiego prawa. Obecnie jest członkiem ALI-ULC Joint Drafting Committee on the Uniform Commercial Code and Emerging Technologies (UCC-ET), który przygotowuje poprawki do UCC w celu zaadresowania w prawie zmian technologicznych, takich jak np. technologia blockchain, kryptowaluty, cyfrowe rozliczenia czy transakcje połączone.
Sullivan jest obecnie profesorem prawa gospodarczego i handlowego na Indiana University Robert H. McKinney School of Law w Indianapolis. Podczas obchodów 200-lecia IU w 2020 r. został mianowany przez Radę Powierniczą IU tytułem “IU Bicentennial Professor”.
✅𝐂𝐄𝐑𝐓𝐘𝐅𝐈𝐊𝐀𝐓
Wszystkie nasze szkolenia są oficjalnie certyfikowane. Każdy uczestnik otrzyma cyfrowy certyfikat opatrzony podpisem Prezesa Zarządu Center For American Studies.
Cyfrowy certyfikat w formacie PDF można następnie wykorzystać do samodzielnego wydruku, umieszczenia w CV lub na portalu LinkedIn.
Certyfikat zawiera również nazwisko prowadzącego szkolenie oraz wskazanie liczby odbytych godzin szkoleniowych. Nasze certyfikaty są powszechnie uznawane w ramach realizacji obowiązku samodoskonalenia zawodowego.
➡️𝐊𝐎𝐒𝐙𝐓 𝐔𝐂𝐙𝐄𝐒𝐓𝐍𝐈𝐂𝐓𝐖𝐀
Koszt uczestnictwa w szkoleniu to 499 PLN.
❗Koszt udziału z rabatem early-bird (obowiązuje tylko w razie rejestracji i uiszczenia opłaty do godz. 23.59 dnia 7 lutego 2023) to tylko 399 PLN❗
Link do e-płatności (BLIK, Przelewy24, karta):
➡️𝐏𝐑𝐎𝐒𝐓𝐀 𝐑𝐄𝐉𝐄𝐒𝐓𝐑𝐀𝐂𝐉𝐀 𝐍𝐀 𝐊𝐔𝐑𝐒
Prosimy rejestrować się na szkolenie przy użyciu krótkiego formularza:
To wszystko! Po dokonaniu zgłoszenia, formularz automatycznie generuje odpowiedź o wpłynięciu Państwa danych do systemu.
Uwaga: radzimy nie zwlekać z rejestracją. Ze względu na charakter kursu, liczba miejsc jest ograniczona.
Ostateczny termin zapisów: 13 lutego 2023.
➡️𝐏𝐘𝐓𝐀𝐍𝐈𝐀?
Wszelkie pytania prosimy kierować do Koordynatorki kursu, pani Margarity Haluschenko, na adres tomala@cfasofficial.com. Do zobaczenia online!
Dyscyplina naukowa: PRAWO
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk społecznych