Człowiek w zagrożeniu – wokół ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni wojennych/A man in danger – around genocide, crimes against humanity and war crimes

Data konferencji: 2023-05-11
Miejsce konferencji: Szczecin
Organizator: Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego, Katedra Badań nad Migracjami i Ruchami Społecznymi, Katedra Studiów nad Bezpieczeństwem, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych O. Szczecin
Opłata konferencji: 300 zł dla pracowników naukowych (250 zł dla członków PTNP), 150 zł dla doktorantów (100 zł dla członków PTNP)
Publikacja pokonferencyjna: tak

Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego, Katedra Badań nad Migracjami i Ruchami Społecznymi, Katedra Studiów nad Bezpieczeństwem oraz Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych (oddział Szczecin) serdecznie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. “Człowiek w zagrożeniu – wokół ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni wojennych”, która odbędzie się w dniach 11-12 maja 2023 r. w Szczecinie.

Obszary tematyczne konferencji:
– militarne i niemilitarne zagrożenia dla bezpieczeństwa;
– prawo międzynarodowe wobec ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni wojennych;
– implikacje konfliktów zbrojnych z punktu widzenia ludności cywilnej;
– konflikty zbrojne a problem uchodźców;
– społeczność międzynarodowa wobec konfliktu na Ukrainie;
– problem uchodźców w polskiej perspektywie;
– kobiety w konfliktach zbrojnych;
– bezpieczeństwo kobiet i dzieci w kontekście działań wojennych;

Zgłoszenie udziału w konferencji prosimy przesłać do 16 kwietnia 2023 r. drogą elektroniczną na adres mailowy: aleksandra.raba-schulze@usz.edu.pl lub wypełnić formularz dostępny pod adresem https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1yQIwXnQC6PMhSPXveni7bGGn1D8faripeunDKI6sOxcWyw/viewform

Opłata konferencyjna wynosi: 300 zł dla pracowników naukowych (250 zł dla członków PTNP), 150 zł dla doktorantów (100 zł dla członków PTNP). Możliwość uczestnictwa zdalnego (online).

Języki konferencji: angielski, polski, ukraiński, rosyjski.

Dyscyplina naukowa: nauki o polityce i administracji, nauki o bezpieczeństwie
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk społecznych