Dezinformacja – Inspiracja – Społeczeństwo. Social CyberSecurity

Data konferencji: 2021-01-12
Miejsce konferencji: online
Organizator: Instytut Socjologii, Uniwersytet w Białymstoku
Opłata konferencji: 300/50/10 zł
Publikacja pokonferencyjna: Przewidywana publikacja w punktowanej monografii wydanej w Wydawnictwie Uniwersytetu w Białymstoku. Punktacja za rozdział w monografii: 20 punktów.

Głównym celem konferencji jest otwarta debata, wymiana poglądów, wiedzy i doświadczeń na temat zagadnień związanych z rozwojem dezinformacji i inspiracji we współczesnych społeczeństwach oraz tego w jaki sposób zaimplementować social cybersecurity w naszych warunkach.

SEKCJE KONFERENCJI:
• Cyberbezpieczeństwo społeczne jako nowe narzędzie badawcze.

• Nowe metody badania problematyki dezinformacji w socjologii i bezpieczeństwie narodowym.

• Nowe kierunki działań dezinformacyjnych i inspiracyjnych w sieciach społecznościowych. Rozwój technologiczny a działania dezinformacyjne.

• Socjotechniki – propaganda a dezinformacja. Kształtowanie opinii publicznej i postaw społecznych.

• Społeczne uwarunkowania dezinformacji a nowoczesne technologie komunikacji. Postprawda w epoce wojny informacyjnej

TERMINY I KOSZTY:

Terminy i koszty uczestnictwa są dostępne pod linkiem:

https://social-cybersec.org/joomlart-content/category-blog

ZGŁOSZENIA:

W celu zgłoszenia udziału należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny po linkiem:

https://social-cybersec.org/rejestracja

PUBLIKACJA:

Przewidywana publikacja w punktowanej monografii wydanej w Wydawnictwie Uniwersytetu w Białymstoku. Punktacja za rozdział w monografii: 20 punktów.

 

Dyscyplina naukowa: nauki o kulturze i religii, nauki o polityce i administracji, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o bezpieczeństwie, nauki socjologiczne
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych