Dezinformacja – Inspiracja – Społeczeństwo, Social CyberSecurity

Data konferencji: 2021-01-12
Miejsce konferencji: Instytut Socjologii, Uniwersytet w Białymstoku Białystok, Plac NZS 1 ,15-420, Białystok
Organizator: Zakład Socjologii Polityki i Bezpieczeństwa, Instytut Socjologii, Uniwersytet w Białymstoku
Opłata konferencji: 400 PLN udział czynny, 300 PLN udział bierny
Publikacja pokonferencyjna: Tak
Głównym celem konferencji jest otwarta debata, wymiana poglądów, wiedzy i doświadczeń na temat zagadnień związanych z rozwojem dezinformacji i inspiracji we współczesnych społeczeństwach oraz tego w jaki sposób zaimplementować social cybersecurity w naszych warunkach.

SEKCJE KONFERENCJI:
• Cyberbezpieczeństwo społeczne jako nowe narzędzie badawcze.

• Nowe metody badania problematyki dezinformacji w socjologii i bezpieczeństwie narodowym.

• Nowe kierunki działań dezinformacyjnych i inspiracyjnych w sieciach społecznościowych. Rozwój technologiczny a działania dezinformacyjne.

• Socjotechniki – propaganda a dezinformacja. Kształtowanie opinii publicznej i postaw społecznych.

• Społeczne uwarunkowania dezinformacji a nowoczesne technologie komunikacji. Postprawda w epoce wojny informacyjnej

Ważne terminy:
Termin konferencji: 12-14 stycznia 2021
Termin nadsyłania zgłoszeń: 10 grudnia 2020
Termin wnoszenia opłat za udział w konferencji: 23 grudnia 2020

PUBLIKACJA:

Przewidywana publikacja w punktowanej monografii wydanej w Wydawnictwie Uniwersytetu w Białymstoku. Punktacja za rozdział w monografii: 20 punktów.
Dyscyplina naukowa: FILOZOFIA, HISTORIA, EKONOMIA I FINANSE, NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE, NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH, NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI, NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI, NAUKI PRAWNE, NAUKI SOCJOLOGICZNE, PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIA
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych