Dialog w literaturze i kulturze świata antycznego

Data konferencji: 2021-12-09
Data nadsyłania abstraktów: 28 listopada, 2021
Miejsce konferencji: Warszawa
Organizator: Koło Naukowe Filologów Klasycznych UKSW
Opłata konferencji: 50 zł
Publikacja pokonferencyjna: -

Koło Naukowe Filologów Klasycznych UKSW Kalokagatia zaprasza na ogólnopolską, interdyscyplinarną konferencję studencko-doktorancką “Dialog w literaturze i kulturze świata antycznego, która odbędzie się 9 grudnia 2021 r. na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa.

Dyscyplina naukowa: filozofia, literaturoznawstwo, media, teologia
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych