Dimensions of Business Language and Culture 2021 – Wymiary Języka i Kultury Biznesu 2021

Data konferencji: 2021-04-15
Miejsce konferencji: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka CINiBA Katowice, Bankowa 11a, 40-007 Katowice
Organizator: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego
Opłata konferencji: uczestnictwo z referatem: 400 PLN LUB bez referatu: PLN
Publikacja pokonferencyjna: Nie
Celem konferencji jest prezentacja oraz dyskusja dotycząca wyników badań w zakresie szeroko rozumianej kultury i języka biznesu z punktu widzenia różnych dyscyplin naukowych, zarówno językoznawstwa jak i kulturoznawstwa, socjologii, psychologii oraz innych dziedzin zajmujących się taką tematyką.

Tematem przewodnim będą wartości, które wpływają na to, w jaki sposób osoby działające w świecie biznesu komunikują się oraz na kształt biznesu.

Analiza powyższych problemów będzie obejmowała następujące zagadnienia:

● gatunki języka biznesu,
● werbalna, niewerbalna i parawerbalna komunikacja w biznesie,
● kulturowe oraz językowe aspekty kontraktów, spotkań, negocjacji, prezentacji biznesowych, marketingu i reklamy,
● etyka w biznesie,
● biznes i stereotypy,
● typologia kultur,
● management,
● kulturowe i językowe aspekty public relations, rekrutacji i pracy w grupie,
● rola humoru w biznesie,
● biznes a religia,
● kultury korporacyjne,
● zarządzanie konfliktem w biznesie,
● szok kulturowy,
● dydaktyka języka biznesu.

Językami konferencji są angielski i polski.

Dyscyplina naukowa: FILOZOFIA, HISTORIA, JĘZYKOZNAWSTWO, EKONOMIA I FINANSE, NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH, NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI, NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI, NAUKI PRAWNE, NAUKI SOCJOLOGICZNE, PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIA
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych