Drafting Employment Contracts – kurs z amerykańskim sędzią federalnym

Data konferencji: 2024-01-19
Data nadsyłania abstraktów: 11 stycznia, 2024
Miejsce konferencji: Zoom
Organizator: Center for American & European Studies
Opłata konferencji: 349
Publikacja pokonferencyjna: nie
Center for American Studies pragnie zaprosić Państwa do udziału w kursie “𝐃𝐫𝐚𝐟𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐄𝐦𝐩𝐥𝐨𝐲𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭𝐬” prowadzonym przez Briana Clarke’a (federalnego sędziego administracyjnego w U.S. Equal Employment Opportunity Commission).
Cel kursu jest prosty: nauczysz się skutecznie sporządzać umowy o pracę i inny umowy dotyczące zatrudnienia.
Mimo, że kurs osadzony jest w kontekście umów sporządzanych w języku angielskim, nabyte uniwersalne umiejętności sprawią, że będziesz lepiej przygotowywać umowy o pracę i inne umowy dotyczące zatrudnienia także w języku polskim.
➡️𝐊𝐈𝐄𝐃𝐘?
Kurs rozpoczyna się w piątek o godz. 17.00-20.00 (19 stycznia 2024).
Internetowy format kursu prowadzonego za pośrednictwem intuicyjnej aplikacji Zoom sprawia, że jest on idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy są zajęci w ciągu tygodnia.
➡️𝐃𝐋𝐀𝐂𝐙𝐄𝐆𝐎 𝐖𝐀𝐑𝐓𝐎?
Kurs wyposaży Cię w kluczowe umiejętności niezbędne do sporządzania i analizowania umów o pracę i innych umów dotyczących zatrudnienia w imieniu Twoich klientów – niezależnie od ich lokalizacji geograficznej.
Nauczysz się:
✅ Angielskiej terminologii prawniczej występującej w ramach umów o pracę i innych umów dotyczących zatrudnienia.
✅ Najważniejszych klauzul umownych, które zazwyczaj występują w umowach o pracę i innych formach zatrudnienia.
✅ Jak chronić informacje poufne i tajemnice przedsiębiorstwa pracodawcy.
✅ Jak formułować postanowienia dotyczące wynagrodzenia, kar umownych oraz ograniczeń konkurencji (w trakcie i po okresie zatrudnienia).
✅ Jak sporządzać umowy o pracę i inne umowy dotyczące zatrudnienia w sposób jasny, precyzyjny i skuteczny.
✅ Jak utrzymać lub zmodyfikować standardowy stosunek zatrudnienia oparty o zasadę “employment at will” .
✅ Jak zapobiec sporom sądowym i ochronić interesy swojego klienta (czy to firmę, czy pracownika) przed niepotrzebnymi stratami wynikającymi ze źle sporządzonych umów.
➡️𝐖𝐘𝐒𝐎𝐂𝐄 𝐏𝐑𝐀𝐊𝐓𝐘𝐂𝐙𝐍𝐘 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌 𝐊𝐔𝐑𝐒𝐔
1. Overview and the nature of employment contracts and other forms of contracts for work [Omówienie i istota umów o pracę oraz innych form umów dotyczących zatrudnienia].
2. Preserving “employment at will” or creating a different form of employment [Utrzymanie “employment at will” lub przyjęcie innej formy zatrudnienia].
3. Scope of the employee’s duties, responsibilities, and authority [Zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień pracownika].
4. Compensation provisions from the simple to the complex [Postanowienia umowy dotyczące wynagrodzeń – od prostych do złożonych].
5. Protecting confidential business information and trade secrets [Ochrona informacji poufnych i tajemnic handlowych przedsiębiorstwa].
6. Limiting other employment and post-employment competition [Klauzule zakazu konkurencji na okres obowiązywania umowy i na okres po ustaniu jej obowiązywania].
7. Other post-employment obligations [Inne obowiązki pracownika nakładane na wypadek rozwiązania/wypowiedzenia umowy].
8. Planning ahead for potential disputes via choice of law, choice of venue, and alternative dispute resolution provisions [Planowanie z wyprzedzeniem potencjalnych sporów poprzez uwzględnienie skutecznej klauzuli wyboru prawa i sądu właściwego oraz postanowienia dotyczące alternatywnego rozstrzygania sporów, np. arbitrażu].
9. Important acknowledgments, representations, and warranties [Kluczowe uznania, oświadczenia i gwarancje].
10. Miscellaneous Terms [Inne postanowienia szczegółowe].
11. Conclusion and a Questions & Answers (Q&A) Session with Judge Brian Clarke [Podsumowanie oraz sesja pytań i odpowiedzi (Q&A) z sędzią Brianem Clarkiem].
📕 𝐌𝐀𝐓𝐄𝐑𝐈𝐀Ł𝐘 𝐃𝐎 𝐍𝐀𝐔𝐊𝐈 𝐖Ł𝐀𝐒𝐍𝐄𝐉
Uczestnicy otrzymają zestaw materiałów, które można wykorzystać do nauki własnej także po zakończeniu kursu.
👨‍🏫𝐏𝐑𝐎𝐖𝐀𝐃𝐙𝐀̨𝐂𝐘
Profesor Brian Clarke jest doświadczonym amerykańskim prawnikiem, profesorem prawa i sędzią administracyjnym. Posiada ponad 23-letnie doświadczenie w prawie pracy, sporządzaniu umów i sporach sądowych.
Profesor Clarke zdobył wykształcenie prawnicze na Washington & Lee University School of Law, gdzie uzyskał stopień doktora nauk prawnych magna cum laude i Order of the Coif. Przed studiami prawniczymi, prof. Clarke studiował na University of Florida, gdzie uzyskał tytuł licencjata historii.
Profesor Clarke przez ponad dziesięć lat prowadził własną praktykę prawniczą, doradzając klientom w kwestiach prawnych związanych z zatrudnieniem, opracowując projekty umów i regulaminów pracy oraz reprezentując klientów w sporach pracowniczych przed sądami na całym wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Spędził wiele lat ucząc i pisząc artykuły na temat prawa pracy i postępowania cywilnego oraz glosy do wyroków amerykańskich sądów. Jego prace naukowe publikowano w najlepszych amerykańskich czasopismach prawniczych, w tym w „California Law Review”, „Utah Law Review”, „Rutgers Law Review”, „South Carolina Law Review” i „Journal of Legal Education”. Podczas studiów, profesor Clarke był profesorem wizytującym na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wileńskiego na Litwie, gdzie wykładał na temat różnych aspektów amerykańskich form zatrudnienia i prawa pracy.
Od 2018 r. prof. Clarke pełni funkcję sędziego administracyjnego amerykańskiej Komisji ds. Równych Szans w Zatrudnieniu (U.S. Equal Employment Opportunity Commission).
Językiem wykładowym – ze względu na narodowość prowadzącego – jest język angielski. Przyjazne podejście prowadzącego sprawi, że kurs będzie zrozumiały dla osób, dla których angielski nie jest językiem ojczystym.
✅𝐂𝐄𝐑𝐓𝐘𝐅𝐈𝐊𝐀𝐓
Wszystkie nasze szkolenia są oficjalnie certyfikowane. Każdy uczestnik otrzyma cyfrowy certyfikat opatrzony podpisem Prezesa Zarządu Center for American Studies oraz Dyrektora ds. akademickich.
Cyfrowy certyfikat w formacie PDF można następnie wykorzystać do samodzielnego wydruku, umieszczenia w CV lub na portalu LinkedIn.
Certyfikat zawiera również nazwisko prowadzących szkolenie oraz wskazanie liczby odbytych godzin szkoleniowych. Nasze certyfikaty są powszechnie uznawane w ramach realizacji obowiązku samodoskonalenia zawodowego.
➡️𝐊𝐎𝐒𝐙𝐓 𝐔𝐂𝐙𝐄𝐒𝐓𝐍𝐈𝐂𝐓𝐖𝐀
❗Dla uczestników zarejestrowanych w ramach puli nr I (czyli do 23.59 dnia 11 stycznia 2024 r.) koszt udziału w kursie to 349 PLN❗
Dla uczestników zarejestrowanych w ramach puli nr II (czyli do 23.59 dnia 15 stycznia 2024 r.), koszt udziału w kursie to 449 PLN.
Link do bezpiecznych e-płatności Stripe (obsługujących BLIK, Przelewy24, karty):
https://buy.stripe.com/14kfZfcCdb63fN6f1M
Opłatę wnieść można także przelewem na konto:
Center for American & European Studies
32 2530 0008 2022 1070 0570 0001
NestBank
Tytuł przelewu: Employment Contracts in English
*Warunkiem rejestracji w danej puli jest rejestracja oraz uiszczenie opłaty za udział w szkoleniu we wskazanym terminie.
➡️𝐏𝐑𝐎𝐒𝐓𝐀 𝐑𝐄𝐉𝐄𝐒𝐓𝐑𝐀𝐂𝐉𝐀
Rejestracja na szkolenie na stronie www.cfasofficial.com:
Po dokonaniu zgłoszenia przez znajdujący się na stronie formularz, automatycznie otrzymają Państwo odpowiedź o wpłynięciu danych do systemu.
Ostateczny termin zgłoszeń w ramach II puli to 15 stycznia 2024 r. (lub do wyczerpania miejsc).
Sugerujemy nie zwlekać z rejestracją – liczba miejsc jest ograniczona.
➡️𝐏𝐘𝐓𝐀𝐍𝐈𝐀?
Wszelkie pytania prosimy kierować do Koordynatorki kursu, pani Rity Tomala na adres e-mail tomala@cfasofficial.com
Pani Rita Tomala chętnie Państwu pomoże.
Do zobaczenia online!
Dyscyplina naukowa: Nauki społeczne i humanistyczne
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Dziedzina nauk społecznych, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, Dziedzina nauk teologicznych, Dziedzina sztuki